www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Opomíjené obilniny a pseudoobilniny v ekologickém zemědělství

Vyšlo v Zemědělci: Opomíjené obilniny a pseudoobilniny v ekologickém zemědělství

19.7.13  |    

foto

Ekologičtí zemědělci hospodařící na orné půdě mají často kromě pěstování běžných druhů kulturních rostlin, také zájem o využití opomíjených plodin, jako jsou pluchaté pšenice (jednozrnka, dvouzrnka a špalda), některé další obilniny (nahý oves a ječmen) a nebo pseudoobilniny (pohanka apod.).

V současnosti chybí dostatek informací o výběru odrůd, získání osiva a jejich agrotechnice jak v odborné literatuře, tak v povědomí zemědělců. Pro drobné a střední zpracovatelské podniky je zase obtížné získat informace o specifické kvalitě pluchatých pšenic a dalších minoritních obilnin a pseudoobilnin, která je odlišná od jakosti dominantní pšenice seté a je vhodná pro výrobu řady potravinářských výrobků, především v biokvalitě. Z výše uvedených důvodu vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze a Zemědělskou univerzitou ve Vídni knihu „Pěstování a využití opomíjených obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství“.
Příloha:  Časopis Zemědělec [1 MB, pdf]
Text celého článku [279.8 kB, pdf]
Souvisí s členy:  JU

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect