www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Ozvěny letošní Bioakademie

Vyšlo v Zemědělci: Ozvěny letošní Bioakademie

6.11.14  |    

foto
V Lednici proběhl 14. ročník Bioakademie, tentokrát zaměřený na téma nepovolených látek v ekologické produkci a rizika nezaviněné kontaminace. O zpřísnění kontrol, odběru vzorků, metodách detekce a postupech, které je třeba udělat při zjištění nezaviněné kontaminace, hovořili zástupci kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ), ministerstva zemědělství, Vysoké školy chemicko-technologické a PRO-BIO obchodní společnosti.
V průběhu posledních let došlo v ekologickém zemědělství k řadě změn v kontrolním systému. Nedávné definování maximálních limitů pro obsah reziduí v bioprodukci a biopotravinách výrazně zjednodušilo orientaci spotřebitelům. Zvýšený počet odebíraných vzorků a užívání velmi přesných analytických metod při jejich rozborech zároveň otevírá problém nezaviněné kontaminace. V současné době totiž následky za cizí nedbalost nese ekozemědělec. Zástupci kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ), ministerstva zemědělství, Vysoké školy chemicko-technologické a výrobců zevrubně popsali aktuální problematiku a otevřela se tu řada témat, kterým by měl sektor v budoucnu věnovat pozornost.

Zpřísnění kontrol = lepší srozumitelnost pro spotřebitele
více show

PREZENTACE Z BIOAKADEMIE 2014

Přednáška VŠCHT Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. - blok I.

Přednáška VŠCHT Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. - blok II.

Přednáška MZe Ing. Tereza Musilová

Přednáška SZPI Ing. Jindřich Pokora

Přednáška PRO-BIO o.s. Ing. Eva Kallasová

Přednáška ÚKZÚZ Ing. Jiří Urban

Přednáška ÚKZÚZ Ing. Šárka Poláková

Přednáška ÚKZÚZ Ing. Roman Rozsypal, CSc.

Obr. 1
Exkurze zemědělců do Institutu pro ekologické zemědělství a aplikovanou ekologii Bio Forschung Austria. Dr. Wilfried Hartl ukazuje kořenové systémy v řezu půdním profilem. Foto: Archiv ČTPEZ

Obr. 2
Zjišťování kvality půdy rýčovou metodou na ekofarmě Rudolfa Votzi v Lassee (Rakousko). Foto: Archiv ČTPEZ
Souvisí s členy:  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, VŠCHT, PRO-BIO Obchodní společnost
foto
foto

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect