www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Pěstování pšenice špaldy v ekologickém zemědělství

Vyšlo v Zemědělci: Pěstování pšenice špaldy v ekologickém zemědělství

19.7.13  |    

foto

Pšenice špalda je v naší oblasti již poměrně známou plodinou. Čeští zemědělci za uplynulých dvacet let již získali určité zkušenosti s jejím pěstováním (ozimé formy). Diskutována je však také otázka možností využití jarních forem tohoto druhu, především z důvodu náhrady poškozených podzimních výsevů. 

Pěstování v ekologickém zemědělství Pšenice špalda je ukázkovým druhem pšenice, který je vhodný pro pěstování v EZ. Je pro ni charakteristická mohutná kořenová soustava, která umožňuje získat živiny z hlubších vrstev půdy. Vzcházející rostliny mají rozprostřený trs, listy jsou užší, více chloupkaté než u pšenice seté. Stéblo je duté, tenkostěnné a poměrně dlouhé (110 – 150 cm). Výška rostlin jarní špaldy bývá nižší než u ozimých odrůd a pohybuje se nejčastěji okolo 100 cm, proto je pšenice špalda náchylnější k poléhání než pšenice setá. V ranosti se pšenice špalda příliš neliší od pšenice seté.

Příloha:  Článek Zemědělec [955.9 kB, pdf]
Celý text článku [137.2 kB, pdf]
Souvisí s členy:  JU

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect