www.ctpez.czČlánky › Sady pro ovoce, ne pro dotace

Sady pro ovoce, ne pro dotace

17.6.13  |    

foto
V druhé polovině dubna uspořádal Bioinstitut, o.p.s. seminář pro ekologické ovocnáře ve východočeských Dětenicích. Díky dlouhodobé spolupráci se švýcarských výzkumným ústavem FiBL oslovil ke spolupráci jednoho z jeho odborníků - Andrease Häseliho, který v průběhu tří dnů prezentoval zkušenosti jak z dlouholetého výzkumu, tak ze své vlastní poradenské praxe.

Součástí semináře Bioinstitutu byla i praktická exkurze, při které si účastnici měli možnost vyzkoušet např. analýzu půdních podmínek rýčovou zkouškou, techniku řezu apod., také navzájem prodiskutovat své zkušenosti. O zhodnocení poznatků ze semináře jsme požádali jednoho z jeho účastníků - Ing. Stanislava Bočka, Ph.D., který působí jako odborný asistent na Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin, kde mj. garantuje a vyučuje předmět Ekologické ovocnářství a vede kurz celoživotního vzdělávání s názvem Ovocný strom v krajině, zaměřený na tradiční, přírodě blízké extenzivní pěstování ovocných dřevin. Současně je ovocným školkařem, specializovaným na produkci vysokokmenů historických odrůd jádrovin, přičemž ve školkařské praxi důsledně uplatňuje principy ekologického zemědělství. Již v minulosti s Bioinstitutem spolupracoval např. při překladu publikace: Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech.

více show
Příloha:  Článek v Zemědělci [1 MB, pdf]
Článek v Bioměsíčníku [749.1 kB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut
foto
foto
foto
foto

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect