www.ctpez.czČlánky › Studie porovnává bezpečnost a přínosy bio a konvenčních potravin

Studie porovnává bezpečnost a přínosy bio a konvenčních potravin

11.9.12  |    

foto

Nově publikovaná studie hledá odpověď na otázku, zda jsou biopotraviny bezpečnější a zdravější než konveční. Přináší několik pro biopotraviny pozitivních závěrů, přesto celkově vyznívá spíše rezervovaně. Je nutno připomenout, že hledání odpovědi na to, které potraviny jsou zdravější, je velmi komplexní a ani tato studie nepodává komplexní pohled na problematiku. Přinášíme proto dále do diskuse vyjádření odbornice na zdravotní prevenci a výživu Mgr. Margit Slimákové, Ph.D.

Studie o přínosech biopotravin

Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.

Je skvělé, že biopotraviny se dostávají do popředí zájmu čím dál více odborníků. Proto vítám i právě publikovanou studii vědců ze Standfordu, která se ptala, jestli jsou biopotraviny zdravější a bezpečnější, než ty konvenčně pěstované. Jde o další pokus dopátrat se pravdy ve velmi komplexní problematice a diskuzi o zdravotní prospěšnosti bio ani tato práce definitivně neuzavírá.

Hlavní závěry studie

Celkové vyznění studie je vůči biopotravinám spíše rezervované, ale konkrétní uváděné závěry přitom zdravotní význam biopotravin potvrzují.

  1. U dětí, které jedí biopotraviny je podstatně nižší množství pesticidů v moči ve srovnání s běžně se stravujícími dětmi.
  2. Riziko znečištění zbytky z pesticidů je u biopotravin nižší než u konvenčně pěstovaných potravin.
  3. Kontaminace choroboplodnými bakteriemi Escherichia Coli není u biopotravin odlišná od potravin konvenčně pěstovaných.
  4. Riziko znečistění bakteriemi odolnými vůči třem a více druhům antibiotik je u kuřecího a vepřového masa z konvenčního chovu vyšší.

Nedostatky a omezení studie

Práce je popisována jako doposud nejkomplexnější meta–analýza publikovaných studií srovnávající organické a konvenční potraviny, přesto studie pomíjí hned několik zásadních souvislostí.

  • Studie je limitovaná a nepodává komplexní pohled na problematiku biopotravin
  • Studie neuvádí jaké jsou rozdíly mezi biopotravinami a konvenčními potravinami v obsahu hned několika zásadních živin, jako jsou na příklad omega 3 mastné kyseliny anebo fytochemikálie
  • Studie se nezabývá obsahem geneticky modifikovaných organismů a jejich zdravotními riziky v konvenčních potravinách
  • Studie nevysvětlitelně vypočítávala zatížení pesticidy neobvyklým způsobem, při běžně používané metodě by výsledky pro biopotraviny byly ještě mnohem příznivější a to namísto 30 % až 81%  nižší zátěž pesticidy
  • Studie sice sleduje množství toxických látek jako pesticidů v jednotlivých druzích, ale nedává je do souvislosti s běžnou konzumací mnoha takovýchto potravin v průběhu běžného života anebo riskantními interakcemi mezi jednotlivými chemikáliemi navzájem

Závěr

Studie je zajímavým pokusem o vysvětlení prospěšnosti biopotravin, a je škoda, že její design nebyl detailněji navržen, tak aby mohla odpovědět mnohem více o zdravotních přínosech biopotravin. Detailnější hodnocení studie připravil Carles Benbrook z Centra pro udržitelné zemědělství Univerzity ve Washingtonu. Jako problematické takou vidím situaci, kdy populární média zkreslila výsledky studie a vůbec se nezabývala jejími nedostatky.

Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.

je odbornice na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky moderní i alternativní medicíny. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační i přednáškové činnosti.

Text publikován se svolením autorky.

Převzato z: http://www.margit.cz/studie-o-prinosech-biopotravin/


Příloha:  prospesnost-biopotravin_slimakova.pdf [34.5 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect