www.ctpez.czČlánky › Tisková zpráva německého svazu BIOLAND: Vejce Bioland nezávadná

Tisková zpráva německého svazu BIOLAND: Vejce Bioland nezávadná

11.6.12  |    

foto
O zjištění zvýšených hodnot PCB (polychlorované bifenyly) ve vejcích informovala média na začátku dubna. Podle posledních informací úřadů se jedná o ojedinělý případ a v současnosti nejsou již žádná kontaminovaná vejce v prodeji. V krmivu nebyla zjištěna žádná kontaminace a zdroj se dále prošetřuje. Zdroje kontaminace mohou být např. špatně provozované nebo vadné topné systémy v kurnících, či kontaminovaná půda ve výběhu kuřat.

Tiskové prohlášení BIOLAND: Nález PCB v EU-Bio vejcích z provozu v Nordrhein-Westfalen
Vejce Bioland nezávadná

Mainz, 4. dubna. 2012.


Ve vejcích z jednoho EU-Bio provozu v Nordrhein-Westfalen byly zjištěny zvýšené
hodnoty dioxinu podobné látky PCB (polychlorované bifenyly). Podle posledních
informací úřadů se jedná o ojedinělý případ. K odhalení došlo na základě vnitřní
podnikové kontroly soukromou laboratoří, úředně odebrané vzorky pak výsledek
potvrdily.


Kontaminovaná vejce byla dodávána především do supermarketů, naposledy
7. března 2012 s minimální dobou trvanlivosti do 31. března 2012. Takže
v současnosti nejsou již žádná kontaminovaná vejce v prodeji.
V krmivu, které se aktuálně v provozu používá,snebyla dle vyjádření úřadů zjištěna
žádná kontaminace. Také analýza referenčních vzorků staršího krmiva od ledna
2012 neukázala žádná rezidua. Podle v současnosti dostupných informací tak lze
vyloučit vstup přes krmivo.


Je třeba teď co nejrychleji objasnit, jak se rezidua do vajec mohla dostat. Dioxiny
a dioxinu podobné látky se do vajec mohou dostat například přes kontaminované
krmivo, špatně provozované nebo vadné topné systémy v kurnících nebo přes
kontaminovanou půdu ve výběhu kuřat. Ke kontaminaci jednotlivých ploch dochází
zpravidla v důsledku vstupu z průmyslových nebo bodových spalovacích procesů.


Zvířata chovaná v bio-provozech musí mít volný výběh. Svaz Bioland a jeho členové
jsou si vědomi problému možného zatížení (kontaminace) půd dioxiny nebo dioxinu
podobnými látkami, a reagují proto v odůvodněných případech (např. stará zátěž)
preventivním odběrem vzorků a odpovídajícím managementem výběhů a pastvin.
Problém vstupu dioxinů do životního prostředí je politikům i úřadům dlouho znám.
Mnoho kontaminací (zatížení) má svůj původ v minulosti. Přesto je třeba vstup
dioxinů dále snižovat. Ekologické zemědělství se vyznačuje tím, že nevnáší do
životního prostředí takové látky, které by se později staly zátěží pro přírodu, člověka
a zvířata.

Kontakt:
Gerald Wehde
tiskový mluvčí
Bioland e.V, Tel: 06131/23979-20
gerald.wehde@bioland.de

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect