www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Úrodnost půdy a výživa rostlin

Vyšlo v Zemědělci: Úrodnost půdy a výživa rostlin

1.7.12  |    

foto
Vztah k půdě a odlišný přístup k výživě rostlin je jednou z hlavních charakteristik ekologického zemědělství (EZ). Důraz na půdní humus, hnojení statkovými hnojivy, pěstování leguminóz, to patří k základům ekologického zemědělství na orné půdě. Kvalitní strukturovaná půda je příznivější i tím, že umožňuje vsakování srážkové vody, což je důležité jako prevence vodní eroze. V tomto příspěvku jsou popsány legislativní požadavky na výživu v EZ a jejich výklad.

Na konci roku 2013 vydal Bioinstitut publikaci ,,Základy půdní úrodnosti", kterou si můžete objednat na stránkách www.bioinstitut.cz/publikace/

Příloha:  Celý text článku [140 kB, pdf]
Článek Zemědělec [1 MB, pdf]
foto

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect