www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Agrobázi: Úspěšné modely rozvoje inovací - příklady v ekologickém zemědělství

Vyšlo v Agrobázi: Úspěšné modely rozvoje inovací - příklady v ekologickém zemědělství

25.6.18  |    

foto
Inovace, síťování více aktérů, interaktivní přístupy a sdílení zkušeností, propojování výzkumu s praxí, modelové farmy, transdisciplinární týmy… to vše je dnes znakem úspěšného projektu. Článek přináší přehled zajímavých projektů mířících na ekologické zemědělství - operační skupiny EIP-AGRI v rámci PRV, výzkumné projekty v rámci H2020, ukázkové ekologické sady a modelové ekofarmy s polní produkcí.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect