www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Zkoušení odrůd vhodných pro ekologické zemědělství

Vyšlo v Zemědělci: Zkoušení odrůd vhodných pro ekologické zemědělství

20.2.15  |    

foto
V rámci pilotního projektu programu BIONET proběhl první rok ověřování vybraných odrůd pšenice ozimé vhodných pro pěstování v podmínkách ekologického zemědělství.
Hlavní cíl programu BIONET spočívá v transferu již známých výsledků výzkumu do praxe a v úzké spolupráci zemědělců, poradců, výzkumníků a nevládních organizací v oblasti ekologického zemědělství (EZ). BIONET funguje jako národní sít, kde zemědělci přináší podněty k řešení problémů a ve spolupráci s výzkumníky a poradci si sami ověřují nejvhodnější řešení prostřednictvím jednoduchých pokusů přímo v praxi. Poradenský systém na tomto principu funguje pro ekologické zemědělce úspěšně již několik let v Rakousku, Lucembursku či Maďarsku.

Bionet v ČR
Potřebnost úzké spolupráce ekologických farmářů se zemědělskými poradci a s pracovníky výzkumu vyplývá ze situace v některých oblastech ekologického zemědělství. Jedním z problematických míst je trh s bioosivy. Ten je v České republice v porovnání se státy s rozvinutou ekologickou produkcí zatím na velmi nízké úrovni. Jednou z překážek užívání bioosiv je nedostatečná znalost a dostupnost odrůd vhodných pro ekologické zemědělství. Přestože zkoušení výkonnosti a hospodářských vlastností odrůd v různých agroekologických podmínkách má pro ekologické zemědělce stejný význam jako pro konvenční, zkoušení v ekologických podmínkách v ČR dosud neprobíhá. Z těchto důvodů jsme zahájili v roce 2013 pilotní projekt Bionet ČR s cílem ověřit vlastnosti vybraných odrůd pšenice ozimé pro pěstování v ekologickém zemědělství.

víceshow

Obr. 1  Pokusy Bionet v Uhříněvsi
Obr. 2  Pokusy Bionet v Troubsku - zrající porost
Obr. 3  Pokusy Bionet v Českých Budějovicích
Obr. 4  Odrůda Ekolog v Humpolci
Obr. 5  Odrůda Ekolog v Troubsku
Fotografie: Archiv ČTPEZ
Příloha:  Týdeník Zemědělec č. 8/2015 [867.9 kB, pdf]
Souvisí s členy:  ČZU, VÚP Troubsko, JU, VÚRV
foto
foto
foto
foto
foto

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect