www.ctpez.czČlánky › Zpráva IFOAM: Jak předcházet kontaminaci GMO - Přehled národních koexistenčních opatření

Zpráva IFOAM: Jak předcházet kontaminaci GMO - Přehled národních koexistenčních opatření

24.4.15  |    

foto
Přehled a vývoj opatření a postojů jednotlivých zemí EU vůči GMO svědčí nejen o různém pojetí zemědělství, ale i o významech, které jednotlivé evropské země přisuzují životnímu prostředí a svobodě občanské volby.
Ve zprávě přiložené v příloze najdete vývoj postoje Evropské komise vůči GMO, aktuální přehled zemí, které v Evropě vyhlásily zákaz pěstování GMO, charakteristiku a vývoj použitých legislativních nástrojů, pravidla koexistence i ekonomické dopady, které kontaminace GM plodinami představuje pro ekologické zemědělce. Zmíněna je i nová možnost rozhodnout o povolení pěstování GMO na národní úrovni. Příručku zpracovala IFOAM, mezinárodní federace hnutí ekologických zemědělců.
Příloha:  Preventing GMO contamination [2.1 MB, pdf]
Štítky:  GMO, IFOAM

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect