www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Zpřísnění podmínek pro ekozemědělce v novém Programu rozvoje venkova

Vyšlo v Zemědělci: Zpřísnění podmínek pro ekozemědělce v novém Programu rozvoje venkova

8.7.14  |    

foto
V novém návrhu Programu rozvoje venkova (PRV) je v rámci titulu ekologického zemědělství řada změn, směřujících k intenzifikaci ekologické produkce. Mezi změny patří požadavek zvýšení minimálního počtu dobytčích jednotek, snížení podpor na travní porosty, zvýšený počet jedinců na plochu u intenzivních ekosadů či požadavek prokazování dosažené produkce.
Předpokládá se, že dopady některých těchto změn povedou k úbytku až čtvrtiny ekologicky obhospodařovaných ploch.
(pozn. V textu je zmiňován požadavek na zatížení 0,4 VDJ /ha travních porostů. V aktuálním návrhu PRV, který bude 9.7. předložen ke schválení vládě, byl tento požadavek snížen na 0,3 VDJ /ha. K této změně došlo po uzávěrce redakčního obsahu týdeníku Zemědělec.)
Příloha:  Článek v Zemědělci č. 28/2014 [938.9 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect