www.ctpez.cz › Ekologické zemědělství na přehlídce Naše pole

Ekologické zemědělství na přehlídce Naše pole

2.6.17  |    

Ve dnech 13. a 14. června můžete na výstavě Naše pole v Nabočanech navštívit informační stánek České technologické platformy. Získáte tu aktuální informace o ekologickém zemědělství, podmínkách certifikace, systému kontrol, poradenství, ochraně rostlin i nejnovějších výsledcích výzkumů zaměřených na tuto oblast. V obou dnech se můžete také zúčastnit komentovaných přehlídek zaměřených na ukázky plodin vhodných pro pěstování v ekozemědělském režimu, které uspořádala Česká technologická platforma ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v.v.i. a PRO-BIO Obchodní společností s.r.o. 

Na stánku ČTPEZ se budete moci setkat se zástupci kontrolních organizací KEZ o.p.s a ABCERT AG, Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO a jeho regionálních center, Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, České zemědělské univerzity a společnosti AGRO-BIO, českého výrobce prostředků na ochranu rostlin. 

Harmonogram komentovaných přehlídek 

13. a 14. června 


13:00 - 13:30 PRO-BIO obchodní společnost s.r.o. 
Přehlídka porostů špaldy a pšenice ozimé vhodných pro ekologické zemědělství a možnosti uplatnění ekologicky pěstovaných minoritních plodin na trhu a jejich využití. 
Přednáší Ing. Petr Trávníček 


Výběr vhodných odrůd pro ekologické zemědělství je velmi důležitý jak pro samotný princip ekologického hospodaření, tak i ekonomickou rentabilitu celé ekologické produkce. Pro pěstování jsou vhodné odrůdy s dobrou odnožovací schopností a s dobrou odolností proti chorobám. Odrůdy pšenice špaldy, které budou k vidění na parcelách PRO-BIO s.r.o. jsou prověřené dlouholetým pěstováním a vyznačují se vhodnými vlastnostmi pro ekologické zemědělství.

13:30 - 14:00
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Přehlídka porostů žita, ovsa, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky
Přednáší Ing. Jana Chrpová, CSc.

Představení vybraných odrůdy minoritních obilnin, zkoumaných v rámci evropského projektu HealthyMinorCereals, na kterém se podílí 16 partnerů z 10 zemí, včetně České republiky. V rámci výzkumu jsou vybírány vhodné genetické zdroje, kdy se sleduje a porovnává jejich odolnost k chorobám a suchu, hledá se optimální agronomická praxe jejich pěstování a hodnotí se jejich nutriční hodnota. Minoritní obilniny jsou vhodné zejména pro ekologické zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy. Jedná se o druhy obilnin, o které je v dnešní době rostoucí zájem také mezi spotřebiteli, a to pro jejich vysokou nutriční hodnotu.

Souvisí s členy:  VÚRV, AGRO BIO, PRO-BIO Liga, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect