www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Akční plán ekologického zemědělství

Akční plán ekologického zemědělství

20.3.13  |    

foto
Strategickým dokumentem rozvoje ekologického zemědělství v ČR je „Akční plán rozvoje EZ “, na jehož přípravě a následné realizaci se v ČR
podílejí všichni hlavní aktéři sektoru EZ vč. nevládních organizací, ekozemědělců a obchodníků s biopotravinami, univerzit a výzkumných ústavů, organizací na ochranu zvířat a životního prostředí. Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015 je již druhým vládním dokumentem tohoto typu a byl přijat vládou dne 14. prosince 2010 pod č. j. 1227/10. 

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect