www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Efektivita budoucího cílení vědy a výzkumu na reálné problémy je sporná

Efektivita budoucího cílení vědy a výzkumu na reálné problémy je sporná

27.11.12  |    

foto
Program Horizont 2020 bude od roku 2014 novým zaklínadlem vědy a výzkumu. ČTPEZ se připojila k evropské TP Organics a vyzvala politické zástupce České republiky, aby při rozhodování o znění H2020 zvážili aspekty jako je zachování různorodosti produkce potravin, ekofunkční intenzifikace nebo spravedlivá ekonomika.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tisková zpráva ČTPEZ, 27. 11. 2012

Program Horizont 2020 bude od roku 2014 novým zaklínadlem vědy a výzkumu. Tento rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) by měl přispívat k naplňování cílů „Strategie Evropa 2020“ a to pomocí inovativních řešení nejnaléhavějších společenských výzev jako je potravinová nejistota, změny klimatu, nedostatek zdrojů a nedostatek sociální soudržnosti. Současné návrhy znění H2020 se však až příliš spoléhají na technologie nebo využívání zdrojů a opomíjejí důležité souvislosti.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství se připojila k evropské TP Organics a vyzvala politické zástupce České republiky, aby při rozhodování o znění H2020 zvážili následující aspekty:

  • Krom užitkovosti zdrojů zdůrazňovat také jejich ochranu a dostatečnost pomocí ekofunkční intenzifikace.
  • Zachovávat různorodost výroby potravin „od vidlí po vidličku“ stejně jako biodiverzitu.
  • Uznat důležitou souvislost mezi výrobou potravin a zdravím lidí i zvířat.
  • Postavit všechny tři strategické akce na všeobecném konceptu inovace a sdílení znalostí.
  • Nejen technologické ale také sociální vedení pro „spravedlivou“ ekonomiku.

Další jednání o H2020 proběhne v Evropském parlamentu 28. a 29. listopadu. ČTPEZ písemně vyzvala tři české zástupce ve výboru ITRE, aby při rozhodování brali v potaz výše uvedené aspekty.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) sdružuje většinu klíčových aktérů sektoru. Jejími členy jsou jak výzkumné organizace a univerzity, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického zemědělství. ČTPEZ je součástí evropské TP Organics a členem světové organizace IFOAM a IFOAM EU.

Bližší informace poskytne Ing. Miloslava Kettnerová, koordinátorka ČTPEZ.

info@ctpez.cz

tel.: 603 545 697

www.ctpez.cz

Příloha:  tiskova-zprava-ctpez_h2020.pdf [330.6 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect