www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › IFOAM EU: Plošný zákaz užívání mědi v zemědělství výrazně omezí rozvoj ekologického vinohradnictví v Evropě

IFOAM EU: Plošný zákaz užívání mědi v zemědělství výrazně omezí rozvoj ekologického vinohradnictví v Evropě

8.1.15  |    

foto
IFOAM EU žádá Evropskou komisi, aby bylo užívání mědi v ekologickém vinohradnictví zachováno ve stávajícím rozsahu, dokud nebude nalezena jiná účinná alternativa.

IFOAM EU ve svém dopise Evropské komisi ze dne 19.12. 2014 upozorňuje na dopady, které může mít plánované celoevropské zpřísňování užívání prostředků na ochranu rostlin, a to zejména mědi a jejích derivátů, na rozvoj ekologického vinohradnictví. Měď je v současné době jediným z povolených prostředků, kterým lze účinně redukovat plísňová onemocnění v ekologickém systému vinohradnictví. Pokud dojde v blízké budoucnosti k jejímu plošnému omezení bez možnosti využívat alternativních řešení, bude zásadně ohrožen rozvoj ekologického vinařství v Evropě.

IFOAM EU současně apeluje na zvýšení úsilí v hledání funkčních alternativ, které by měď dokázaly účinně nahradit. Měď a její deriváty patří v ekologickém vinohradnictví mezi jedny z mála existujících účinných prostředků na ochranu rostlin proti houbovým chorobám. Přestože byla v posledních letech testována řada alternativních produktů a zemědělských postupů, nebyla dosud k tomuto tradičnímu prostředku nalezena účinná náhrada. Jediné látky, které vedle měďnatých fungicidů v ekologických vinicích vykazují signifikantní účinnost proti houbovým chorobám, jsou draselné fosfáty, obzvláště tam, kde jsou používány v kombinaci s mědí. Tyto látky však není možné v ekologickém zemědělství od roku 2013 používat.

IFOAM EU ve svém stanovisku upozorňuje, že snižování užívání mědi bez dostupných alternativních řešení není vhodnou strategií pro rozvoj ekologického vinohradnictví. Pokud členský stát v budoucnu přistoupí k plošnému snížení užívání mědi, měli by mít ekologičtí vinaři na základě principu flexibility (článek 22 Nařízení Rady 834/2007) možnost používat jako dočasnou alternativu draselné fosfáty. Tato výjimka by se neuplatňovala v případě, že budou dostupné jiné funkční alternativy, nebo pokud bude užívání mědi v členském státu povoleno v množství, odpovídajícímu EU Nařízení o ekologickém zemědělství. (tzn. 6 kg/ha ročně nebo 30 kg/ha/5 let).  

IFOAM EU žádá, aby EU neprodleně zahájila výzkum a vývoj alternativních postupů a prostředků na ochranu rostlin, které by v budoucnu snížily v ekologickém vinohradnictví ztráty způsobené houbovými chorobami. IFOAM považuje za nutné, aby Evropská komise a členské státy nalezly pro ekologické vinaře řešení nejpozději do nadcházející sezóny 2015. Jedině tak bude v Evropě zabezpečena stabilita a rozvoj jednoho z nejúspěšnějších ekologických odvětví.

Argumentace IFOAM EU je vypracována v součinnosti s požadavky většiny členských zemí IFOAM EU a podpořena výsledky zprávy Final Report On Plant Protection Products (II) Expertní skupiny pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP), zřízené při Evropské komisi.


Souvisí s členy:  Biocont Laboratory, s.r.o., PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect