www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › IFOAM podpořil občanskou výzvu "Dopis z Ameriky"

IFOAM podpořil občanskou výzvu "Dopis z Ameriky"

4.3.15  |    

foto
Mezinárodní federace ekologického zemědělství IFOAM podpořila "Letter from America", který varuje Evropu před hrozbou GMO.

23.2. 2015 - IFOAM podpořil občanskou výzvu určenou občanům, politikům a zástupcům státní správy v Evropské unii. „Dopis z Ameriky“ upozorňuje na rizika geneticky modifikovaných plodin (GMO) a vyzývá občany EU, aby v oblasti GM produkce nenásledovali příkladu Spojených států.

Jsme hrdí na to, že se naše organizace IFOAM v Severní Americe stala signatářem dokumentu, který detailně referuje o problémech, kterým čelí američtí farmáři a spotřebitelé od doby, kdy se zde téměř před dvaceti lety začaly komerčně pěstovat geneticky modifikované plodiny. Dokument, který zveřejnila organizace Beyong GMO dne 12. listopadu 2014 a předala jej oficiálně britské vládě, již při vzniku podepsaly organizace i jednotlivci zastupující 57 milionů občanů. V současné době má výzva více než 60 milionů podpisů a jejich počet stále stoupá.

V „Dopise“ se mimo jiné uvádí, že GM plodiny nikdy nenaplnily příslib vyšších výnosů a zisků nebo snížení užívání pesticidů. Právě naopak. Náklady na pěstování GM plodin jsou dnes v USA větší než u konvenčních plodin a užívání pesticidů mezi zemědělci, kteří pěstují GM plodiny, je o 24 % vyšší než mezi zemědělci, kteří pěstují stejné plodiny bez genetických modifikací. Nezodpovědné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí způsobuje prokazatelné ekosystémové škody," komentoval své rozhodnutí podepsat výzvu zástupce IFOAM pro Severní Ameriku, David Gould. IFOAM International proto volá po změně politického přístupu, která by podporovala víc obecný prospěch než individuální firemní zisky, a vybízí spotřebitele, aby aktivně vyžadovali a podporovali dodavatelské řetězce bez GM plodin. Je třeba spojit síly a přivést společnost na cestu k udržitelnému zemědělství, postaveném na skutečně šetrných postupech a podporovaném takovými technickými inovacemi, které respektují zásady ekologického zemědělství.

Pat Thomas, ředitel Beyond GM a iniciátor Dopisu z Ameriky komentoval připojení IFOAMu k výzvě takto: "Jsme potěšeni, že se IFOAM připojil na seznam vlivných signatářů Dopisu z Ameriky. Jako organizace, která má ekologické principy zakotveny v samé podstatě své existence, je IFOAM v USA i v Kanadě, stejně jako po celém světě, příkladem toho, jak současné udržitelné zemědělské postupy pomáhají zemědělcům, podporují spravedlivé obchodní modely a přináší jídlo lidem na stůl.

International Federation of Organic Farming Movements (IFOAM) je mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství zastřešující téměř 800 ekozemědělských organizací v 117 zemích světa. IFOAM je iniciátorem řady významných světových aktivit v oblasti výzkumu, obchodu a politiky se zaměřením na podporu a rozvoj ekologických a dalších environmentálně šetrných zemědělských postupů.

Úplné znění Letter from Amerika najdete na http://www.theletterfromamerica.org/ . Překlad dopisu do češtiny lze nalézt například zde: http://denikreferendum.cz/clanek/19781-zivot-s-gmo. V celoplošných tištěných médiích nebyl publikován. (tisková zpráva IFOAM)

Štítky:  GMO, IFOAM

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect