www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › TP Organic: Zapojte se do veřejné konzultace o prioritách pro výzkum a inovace v ekologickém zemědělství

TP Organic: Zapojte se do veřejné konzultace o prioritách pro výzkum a inovace v ekologickém zemědělství

31.7.14  |    

TP Organics, evropská technologická platforma pro ekologické zemědělství, vyhlásila v rámci revize Programu strategického výzkumu a inovací (Strategic Research and Innovation Agenda SRIA) veřejnou konzultaci. Jejím cílem je získat co nejširší informační a názorovou základnu, která poslouží jako podklad pro vypracování aktualizovaného dokumentu.

Do veřejné konzultace se můžete zapojit i vy.
Termín uzavření on-line šetření je 1. září 13:00 hod.

Vyjadřovat se můžete ke čtyřem tematickým oblastem:

Ekologické zemědělství a posílení venkovských oblastí
Eko - funkční intenzifikace: výzva pro ekologické zemědělství
Potraviny pro zdraví a životní pohodu lidí
Vývoj nových strategií pro překonání výzev, které před ekologický sektor staví nová legislativa

Přístup k vyplňování on-line dotazníků zde

Program strategického výzkumu a inovací je jedním z klíčových nástrojů, které výrazně ovlivňují směřování výzkumné politiky EU. K revizi stávajícího Programu přistoupila TP Organics v loňském roce, aby v něm zohlednila řadu nových politických změn - konkrétně zvýšený důraz na inovace, legislativní návrh nového evropského nařízení či nový Akční plán pro ekologické zemědělství, zveřejněný Evropskou komisí letos v březnu. Zpracovaná revize dokumentu má být dokončena v tomto roce.

TP Organic je jednou z evropských technologických platforem, jejichž cílem je definovat a naplňovat strategické vize střednědobého až dlouhodobého výzkumu a vývoje a dosahovat tak lepšího postavení svého oboru na trhu. Členskou základnu TP Organics tvoří významné evropské zastřešující organizace z oblasti ekologického zemědělství, ekologické certifikace, výzkumu, produkce a vzdělávání a řada národních oborových organizací. Českou republiku reprezentuje Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect