www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Návrh nové Společné zemědělské politiky postrádá akcent na udržitelné zemědělství

Návrh nové Společné zemědělské politiky postrádá akcent na udržitelné zemědělství

1.12.11  |    

Evropská komise zveřejnila svůj dlouho očekávaný legislativní návrh reformy Společné zemědělské politiky, která má vstoupit v platnost v roce 2014 do roku 2020. Jak je ale shrnuto v tiskové zprávě IFOAM EU Group, která v Bruselu hájí zájmy ekologických zemědělců, nový text nepřináší progresivní návrhy, jaké od reformy SZP očekávali evropští daňoví poplatníci.
Pouze 25% rozpočtu SZP bude věnováno na environmentální opatření, což je vzhledem k výzvám, které musí být v budoucnu řešeny jako pokles úrodnosti půdy, úbytek biodiverzity či problémy související se změnami klimatu, nedostatečné. Evropský účetní dvůr nedávno potvrdil, že ekologické zemědělství je úspěšným agro-environmentálním opatřením, jehož environmentální přínos je dobře zdokumentován. IFOAM EU Grooup se však domnívá, že jeho podpora není v legislativním návrhu dostatečně zakotvena.
Příloha:  Tsková zpráva IFOAM [317.5 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect