www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › TZ PRO-BIO Liga: Právě vychází podrobný manuál k založení KPZ

TZ PRO-BIO Liga: Právě vychází podrobný manuál k založení KPZ

29.11.16  |    

foto
Věříte v lokálnost? Zajímá vás, co všechno ovlivňujete svým nákupem potravin? Chcete mít čerstvé potraviny? Založte si kápézetku. V příručce Zapoj se do KPZ najdete podrobný návod, jak na to. 

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je v poslední době stále oblíbenějším způsobem, jak získat čerstvé a místní potraviny za příznivou cenu. KPZ je přímé partnerství mezi skupinou spotřebitelů a zemědělcem či zpracovatelem potravin, v němž obě skupiny sdílejí rizika, odpovědnost i odměnu na základě dlouhodobých dohod.
KPZ obecně funguje v malém a lokálním měřítku a usiluje o zabezpečení kvalitních potravin ekologickou cestou. Najdete jej v mnoha podobách – od komunitního zahradničení až po stoprocentní zapojení farem, kterým komunita zajištuje stabilní odbyt produkce. KPZ je výhodná pro zemědělce i spotřebitele. Zemědělec dostane za práci poctivou odměnu a spotřebitel - podílník zaplatí méně než v obchodě, protože odbyt je napřímo, bez dalších prostředníků. Navíc, jako podílník získáváte příležitost spojit se s půdou, poznat lidi, kteří pro vás potraviny vyrábí, důvěřovat jim a podporovat lokální ekonomiku. A zpravidla začnete víc vařit, případně se to naučíte.

Příručka Zapoj se do KPZ nabízí všem zájemcům o jídlo z blízka propracovaný manuál, jak založit a úspěšně provozovat KPZ. Najdete zde detailní popis, jak oslovit a vytvořit odběratelskou komunitu, najít svého zemědělce, vzájemně komunikovat, kde a jak je nejvhodnější mít odběrové místo i jakým způsobem je možné nastavit povinnosti a práva jednotlivých členů. Součástí publikace jsou užitečné informace o historii a základních principech i přínosech, které KPZ přináší lokální ekonomice. Nechybí ani filozofický vhled do problematiky současného průmyslového zemědělství.

Publikace je součástí vzdělávacích seminářů a exkurzí, které budou probíhat i v příštím roce a umožni spotřebitelům a zemědělcům získat podrobné informace a načerpat zkušenosti, jak komunitou podporované zemědělství provozovat v praxi,“ říká Jan Valeška, koordinátor vzdělávacích akcí PRO-BIO LIGY.

Množství potravinových komunit, které vznikají v Evropě i ve světě téměř geometrickou řadou, již nelze vysvětlovat jen zájmem o "alternativní" životní styl. Jsou důkazem, že přibývá lidí nespokojených s průmyslovou produkcí intenzivního zemědělství. Ve společnosti roste nechuť k centralizované výrobě potravin, netransparentní monopolizaci, dlouhým transportům i nabídce nekvalitních potravin. Zároveň se zvyšuje zájem o solidární ekonomiku, jejímž základem je spolupráce, nikoliv extrémní soutěživost, typická pro tržní ekonomiku. Stále vyhledávanější jsou ekologické nebo ekologickým systémům blízká hospodaření. Vedle produkce potravin „bez chemie“ nezatěžují životní prostředí tak, jako intenzivní zemědělství, udržují půdní úrodnost a snižují závislost zemědělců na vnějších vstupech.

Příručka vznikla jako informační materiál k výukovému evropskému programu Zapoj se do KPZ!, který je financován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+ a je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání na info@biospotrebitel.cz nebo ke stažení  na www.kpzinfo.cz/zapojte-se/zapoj-se-do-kpz

Pro zájemce o detailnější informace o KPZ je nově k dispozici také překlad studie „Komunitou podporované zemědělství v Evropě“ kde najdete obecný úvod do tématu i detailní rozbor situace ve vybraných evropských zemích.Studie je ke stažení zde www.kpzinfo.cz/dokumenty.

V České republice je přibližně 30 KPZ (zhruba 1, 4 tisíc lidí) se zaměřením převážně na produkci zeleniny a ovoce. Nejvíce se jich nachází v Praze a Moravskoslezském kraji. Mezi evropské země s největším počtem lidí zapojených do KPZ patří Francie (až 320 tis.), Švýcarsko (26 tis.) a Nizozemí (25,5 tis.) Sektor se velmi rychle rozvíjí.

Souvisí s členy:  PRO-BIO Liga

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect