www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › PRO-BIO obnovuje provoz Češkova mlýna v Jarcové

PRO-BIO obnovuje provoz Češkova mlýna v Jarcové

9.2.15  |    

foto
Z kapacitních důvodů zprovoznila společnost PRO-BIO uzavřený Češkův mlýn v Jarcové na Valašsku a navýšila produkci svých bio mouk. Jedná se již o třetí mlýn na bio mouky, které firma provozuje, z nichž jeden je ryze bezlepkový.

Činnost Češkova mlýna firma zahájila v listopadu 2014, kdy byl certifikován pro výrobu biopotravin nezávislou kontrolní organizací KEZ, o.p.s. „Reagujeme tak na stále stoupající poptávku po našich bio moukách,“ vysvětluje Martin Hutař ml., technolog mlýna společnosti PRO-BIO. Celou výrobu včetně zadávání technologických parametrů výroby a činnosti malé laboratoře spravuje firma sama.

V Češkově mlýně se prozatím mele žito a pšenice setá. Do budoucna plánuje firma navýšení kapacity výroby o 100% a celkový roční výkon 3 000 tun mouky. „Za předpokladu dostatečného množství vstupní suroviny tak budeme schopni zvyšující se poptávku zákazníků uspokojit,“ upřesňuje Martin Hutař ml.

Kromě benefitů jako je čerstvost a vysoká kvalita mouk, se firma zaměřuje i na vyšší obsah vlákniny a minerálních látek. Mlýn disponuje odlišnými mlecími technologiemi než stávající mlýn ve Starém Městě. Díky této technologii stoupá při mletí celozrnných mouk výtěžnost až na více než 90 % zrna. To je výtěžnost, kterou plánuje firma dosahovat i v mlýně ve Starém Městě (místo dnešních 85%).

Více vymleté zrno obsahuje větší množství obalových vrstev. „Mouky z této nové provozovny jsou „více celozrnné“ a tmavší než mouky mleté ve Starém Městě,“ dodává Ing. Eva Kallasová, manažerka kvality společnosti PRO-BIO. „Češkův mlýn byl se stávající technologií zavřen 2 roky. Díky nám je opět v provozu,“ prozrazuje Martin Hutař ml. Od svého založení roku 1933 si mlýn vybudoval na Valašsku tradici. Byl místem, kam si lidé chodili pravidelně kupovat čerstvé mouky. „Tuto tradici chceme obnovit. Naplňuje naši filosofii, kdy oživujeme, tzn. brownfields a navazujeme na práci našich předků,“ doplňuje Martin Hutař ml.

PRO-BIO obchodní společnost je členem České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Dlouhodobě se aktivně podílí na výzkumných projektech z oblasti rostinné výroby a pravidelně spolupracuje s výzkumnými institucemi. V současné době je spoluúčastníkem komplexního mezinárodního projektu HealthyMinorCereals, zaměřeného na výzkum a podporu vybraných minoritních plodin, jehož koordinátorem je Výzkumný ústav rostlinné výroby.

Štítky:  biopotraviny, výzkum
Souvisí s členy:  PRO-BIO Obchodní společnost , VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect