www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Prodloužení výjimek pro nákup kuřic a konvenčních bílkovinných krmiv do roku 2017

Prodloužení výjimek pro nákup kuřic a konvenčních bílkovinných krmiv do roku 2017

14.8.14  |    

foto
Bylo vydáno nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Toto prováděcí nařízení prodlužuje výjimky:
- na nákup konvenčních kuřic mladších 18 týdnů určených k produkci vajec do 31. 12. 2017 (článek 42b)
- na 5% podíl konvenčních bílkovinných krmiv povolených pro období 12 měsíců pro prasata a drůbež v kalendářních letech 2015-2017 (článek 43)
Nařízení bude použito od 1. ledna 2015.
Štítky:  legislativa

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect