www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Založena asociace Agroecology Europe

Založena asociace Agroecology Europe

12.4.16  |    

foto
Začátkem letošního roku byla v belgickém Graux Estate založena evropská asociace Agroecology Europe k podpoře a propagaci agroekologie.
Zájem o inovativní přístupy k zemědělské produkci, které by lépe zohledňovaly produkční potenciál samotného agroekosystému, stoupá. Důvodem je nízká energetická efektivita současného zemědělství postaveného na masivních energo-materiálových vstupech a negativní externality s ním spojené.
Cílem nově založené asociace Agroecology Europe je právě rozvoj a podpora agroekologie a udržitelných systémů hospodaření. Společnost by měla svým zaměřením pokrývat široké spektrum oborů souvisejících se vztahy mezi životním prostředím a zemědělstvím a udržitelným hospodařením a propojovat dílčí aktivity v jednotlivých zemích Evropy. Komplexní pojetí agroekologie se zabývá všemi systémy hospodaření a složkami životního prostředí, respektive jejich vzájemnou interakcí a rovnováhou mezi environmentální a zemědělskou složkou, a ekologický systém hospodaření zde hraje významnou roli. Asociace podporuje komunikaci a přenos zkušeností a informací mezi zástupci vědy a výzkumu, praxí a dalšími aktéry v rámci sektoru. Mezi aktivity asociace bude vedle šíření odborných informací v rámci budovaných sítí patřit např. i pořádání konferencí, spolupráce na projektech a komunikace dílčích témat z různých oblastí sektoru udržitelného hospodaření.
Jednání předcházejících založení Agroecology Europe se zúčastnilo devatenáct zakládajících členů z deseti evropských zemí. Přítomné zástupce Belgie, Dánska, Francie, Itálie, Německa, Španělska, Švédska, Holandska a Velké Británie doplnil za Českou Republiku, doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prezidentem společnosti byl zvolen prof. Stéphane Bellon (INRA Ecodéveloppement), viceprezidentem prof. Alexander Wezel (ISARA-Lyon) a generálním sekretářem prof. Alain Peeters (RHEA Research Centre).
Agroecology Europe je otevřena i dalším zájemcům o členství (jednotlivci, skupiny i instituce), kteří mohou kontaktovat prof. Peeterse (alain.peeters@agroecology-europe.org), případně se obracet na českého zástupce Ing. Jana Moudrého (jmoudry@zf.jcu.cz).
Souvisí s členy:  JU

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect