www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Zasílejte své připomínky k návrhu nového EU nařízení o ekologickém zemědělství

Zasílejte své připomínky k návrhu nového EU nařízení o ekologickém zemědělství

11.4.14  |    

foto
24.3. 2914 zveřejnila Evropská komise návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství a nový evropský akční plán pro ekologické zemědělství. Všichni aktéři ze sektoru ekologického zemědělství a produkce biopotravin mají možnost zaslat své podněty k návrhu na mail ifoam@ctpez.cz nejpozději do do 18.4.2014.

Hlavním důvodem vzniku nového nařízení je snaha lépe přizpůsobit stávající legislativu dynamickému rozvoji ekologického zemědělství a reagovat na vzrůstající potřeby spotřebitelů. Návrh, s předpokladem platnosti od roku 2017, obsahuje řadu změn, které v mnoha ohledech ovlivní budoucí vývoj ekozemědělského sektoru v Evropě. Mezi hlavní cíle navrhovaných opatření patří odstranění bariér, které brání zemědělcům v přechodu na ekologické zemědělství, podpora ekologických vstupů, větší transparentnost kontrol, zvýšení spotřebitelské důvěry, zlepšení fungování jednotného trhu a snížení administrativní zátěže.
Vzhledem k řadě změn a nevyjasněných oblastí připravuje IFOAM EU jako zastřešující organizace evropských ekozemědělských organizací k návrhu Komise přehled pozměňovacích připomínek a návrhů. Ve svém stanovisku upozorňuje na nevhodnost zavádění legislativních změn uprostřed dotačního období, varuje před přílišným snížením flexibility na úrovni členských států a hrozbou navýšení nákladů na produkci, které by v konečném důsledku mohly vést naopak ke stagnaci odvětví. Své stanovisko k návrhu předloží Komisi nejpozději do konce dubna. Coby člen IFOAM EU se proto obracíme na zástupce ekologického sektoru s žádostí o zaslání návrhů a komentářů k návrhu. Své připomínky zasílejte nejpozději do 18.4.2014 na email: ifoam@ctpez.cz. Kontaktní osoba je Jiří Lehejček, tel. 732 978 118. Více informací naleznete zde

Příloha:  Návrh nařízení EZ_cj [528.2 kB, pdf]
Návrh nařízení EZ_přílohy 1-5_cj [790.5 kB, pdf]
IFOAM_strucny prehled pripominek_cj [248.2 kB, pdf]
IFOAM_final statement_aj [528.2 kB, pdf]
Štítky:  legislativa, IFOAM

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect