www.ctpez.czO ČTPEZAktuality › Zemědělská Komise Evropského Parlamentu hlasovala o návrhu nařízení o ekologické produkci

Zemědělská Komise Evropského Parlamentu hlasovala o návrhu nařízení o ekologické produkci

19.10.15  |    

foto
Dne 13.10. proběhlo na půdě Evropského Parlamentu (EP) očekávané hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu Evropské Komise (EK) o ekologické produkci. Tímto aktem se ukončila formálně oddělená jednání EK, EP a Evrospké Rady (ER) a lze tak přistoupit k Trialogu mezi všemi aktéry pod taktovkou lucemburského předsednictví, který by měl vyústit až ve finální text nového nařízení o ekologické produkci.

Přinášíme shrnutí současného stavu, tak jak se jeví po hlasování EP.

1) Zavedení decertifikačního limitu při nálezu nepovolených látek v koncovém produktu je pro tuto chvíli mimo hru. Tento přístup byl nahrazen systémovým řešením předběžných opatření a vyšetřováním. Případná změna nepřijde dříve než v roce 2020.

2) Povinné každoroční kontroly by podle EP měly být zachovány

3) Prodejci, kteří mají na pultech pouze balené Bio, zůstávají z povinných kontrol vyjmuti. Naopak catering by dle názoru EP měl být předmětem pravidelných kontrol s výjimkou malých provozoven s nízkým zastoupením Bioproduktů

4) EP přidal také několik nových požadavků na podnikatele v EZ týkající se environmentální roviny a vyjasňuje značení původu.

5) V otázce importu vyjádřil EP podporu konceptu „shody“ – tedy stejná pravidla EZ pro třetí země, jáká platí v EU

6) Mnohá zpřesnění jednotlivých definic se dotkla také definice „regionu“. Za ten by měl být považován radius 150 km. V současnosti je za region pro ČR považován v podstatě celý středoevropský prostor, resp. kromě celé ČR i převážná část území našich 4 sousedů.

Projde-li návrh EP Trialogem v této podobě, znamenalo by to například, že krmivo pro dobytek musí z 60 % pocházet ze 150 km širokého okolí farmy. Jakým způsobem s pozměňovacími návrhy ER a EP zamíchá nastávající Trialog, nelze v tuto chvíli předjímat. Předpokládá se, že finální text by mohl být na stole na jaře příštího roku během nizozemského předsednictví. Manévrovací prostor členských států je v tuto chvíli už značně omezen.

V případě jakýchkoli dotazů, neváhejte prosím kontaktovat Jiřího Lehejčka (ifoam@ctpez.cz, +420 732 978 118)

Štítky:  legislativa

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect