www.ctpez.czO ČTPEZ › Zpravodaj

Zpravodaj

foto

Zpravodaj ČTPEZ 2 / 2016

7.3.17  |     Vyšel nový Zpravodaj. Najdete v něm stručné shrnutí všeho, co Platforma dělala ve druhém pololetí roku 2016.

foto

Zpravodaj ČTPEZ 1 / 2016

26.9.16  |     V prvním čísle letošního Zpravodaje naleznete stručné shrnutí aktivit Platformy za první pololetí tohoto roku.

foto

Zpravodaj ČTPEZ 2/ 2015

17.2.16  |     Vyšel nový Zpravodaj. Najdete v něm stručné shrnutí všeho, co Platforma dělala ve druhém pololetí roku 2015.

foto

Zpravodaj ČTPEZ 1/2015

9.10.15  |     V prvním čísle letošního Zpravodaje naleznete stručné shrnutí aktivit Platformy za první pololetí tohoto roku.

foto

Zpravodaj ČTPEZ 2/2014

14.3.15  |     V přiloženém Zpravodaji naleznete přehled hlavních činností ČTPEZ za druhé pololetí roku 2014.

foto

Zpravodaj ČTPEZ 1/2014

14.11.14  |     V prvním čísle letošního Zpravodaje naleznete stručné shrnutí aktivit Platformy za první pololetí tohoto roku. Mezi hlavní aktivity patří prezentace ekologického zemědělství a našich členů na zemědělské výstavě Naše pole, praktická ukázka průběžných výsledků polních pokusů Bionetu, reportáž z návštěvy mléčných farem v rámci mezinárodního projektu Leonardo da Vinci, zveřejňování metodik a výsledků výzkumů, příprava a připomínkování připravovaných evropských a národních právních předpisů a nově nastavená komunikace s IFOAM EU. Ve Zpravodaji naleznete také aktuální přehled probíhajících výzkumů souvisejících s problematikou ekologického zemědělství.

foto

Zpravodaj ČTPEZ 2/2013

24.3.14  |    

V druhém letošním vydání Zpravodaje ČTPEZ se věnujeme Pilotnímu projektu BIONET, který byl spuštěn v průběhu roku 2013. Dále se dozvíte něco o faremním vzdělávání pro ekologické zemědělce a nové nabídce publikací. Informujeme o naší účasti na říjnovém mezinárodní konferenci ICOAS v Maďarsku a dalších zajímavých informací nejen pro členy ČTPEZ.


foto

Zpravodaj ČTPEZ 1/2013

9.9.13  |    
První Zpravodaj ČTPEZ v roce 2013 přináší informace o dění v Platformě v první polovině roku. Ve spolupráci s našimi členy jsme úspěšně uspořádali několik polních dnů. Neopomněli jsme ani na zprávu z tradičního polního dne ekologického zemědělství v Uhříněvsi. Vydali jsme novou publikaci o ekologickém chovu prasat.


foto

Zpravodaj ČTPEZ 2/2012

30.1.13  |    
Obsahem druhého Zpravodaje ČTPEZ 2012 je zejména zpráva z exkurze do Rakouska zaměřená na síť BIONET. Dočtete se o principech a fungování této sítě a také o dvou statcích, které jsou v projektu zapojené. Jeden z nich je zaměřený na produkci zeleniny, druhý je zajímavý svou kompostárnou. Ve Zpravodaji dále najdete informace o podzimních exkurzích a akcích ČTPEZ, projektu na sběr dat o EZ na univerzitách nebo přehled publikací vydaných v roce 2012. 

foto

Zpravodaj ČTPEZ 1/2012

8.8.12  |     Nosným tématem platformy v první polovině tohoto roku bylo sdílení informací – ať už se jedná o propagaci, podporu a koordinaci archivace dokumentů do databáze Organic Eprints, podporu seminářů či vydávání odborných článků. V neposlední řadě se součástí komunikace ČTPEZ stává také tento Zpravodaj, který bude pravidelně přinášet informace o našich aktivitách i o souvisejících tématech.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect