www.ctpez.czO ČTPEZZpravodaj › Zpravodaj ČTPEZ 1/2015

Zpravodaj ČTPEZ 1/2015

9.10.15  |    

foto
V prvním čísle letošního Zpravodaje naleznete stručné shrnutí aktivit Platformy za první pololetí tohoto roku.
Nastavení pravidlené spolupráce s IFOAM je funknční a je vidět zejména ve snažším přístupu k informacím a rychlejší vzájemné komunikaci, a to i v případě rozdílných stanovisek, jako je přístup České republiky k zavedení reziduálních limitů v bioprodukci. O obdobné nastavení spolupráce se budeme snažit i s TP Organic, jež jako technologická platforma zaštiťuje na evropské úrovni vědu a výzkum v oblasti ekologického zemědělství a jejíž činnost se nyní výrazně projevila v úspěšném zařazení témat ekologického zemědělství do Horizon 2020.
Mezi propagační aktivity prvního pololetí patřila prezentace ekologického zemědělství na výstavě Naše pole, uspořádání bloku tématických přednášek našich členů na veletrhu Biostyl i výjezd médií na mléčnou farmu v Merbolticích. V rámci Mezinárodního roku půdy byl spuštěn web zaměřený na sdílení informací v rámci této problematiky. Bionet ČR sehrál výraznou roli v nastartování ověřování odrůd v podmínkách ekologického zemědělství pro Seznam doporučených odrůd a série zahraničních výjezdů v rámci vzdělávání na ekofarmách v projektu Bionet (OFEOF) přinesla zajímavé postřehy z praxe i marketingu. Více z našich aktivit najdete v příloze.
Příloha:  Zpravodaj ČTPEZ 1/2015 [1.7 MB, pdf]
Štítky:  BIONET, GMO, IFOAM, TP Organics

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect