www.ctpez.cz › Polní den ekologického zemědělství v Bozeticích

Polní den ekologického zemědělství v Bozeticích

23.6.15  |    

foto
Zveme Vás na komentovanou přehlídku meziplodn, která se koná 8.7. 2015 na ekologické farmě Ondřeje Podstavka. V polních podmínkách zde budete mít možnost vidět široké spektrum meziplodin a prohlédnout si množitelské porosty vojtěšky, svazenky a lničky. V přednáškové části se dozvíte o významných a perspektivních plevelech v EZ, o výsledcích sledování vhodnosti vybraných odrůd pšenice ozimé pro pěstování v EZ v rámci projektu BIONET a vlivu výsevku na výnos pšenice.

Kde: Farma Ondřeje Podstavka (viz mapka v příloze)
GPS: N 50°6.53513', E 16°5.26402'

Kdy: Ve středu 8. 7. 2015 od 9:00
Sraz účastníků na farmě. Občerstvení zajištěno.

Program:

Spektrum plevelů v EZ
Ing. Jan Winkler, Ph.D., MENDELU v Brně
V rámci přednášky budou prezentovány výsledky našich střednědobých polních pokusu. Bude představen vliv různého zpracování půdy a odlišných osevních postupů na intenzitu zaplevelení a na druhové složení plevelů. Dále budou představena doporučení jak využít zpracování půdy a střídání plodin k regulaci plevelů.

Ověřování odrůd pšenice ozimé v podmínkách ekologického systému pěstování (projekt Bionet CZ)
Ing. Zdeněk Stehno, CSc., Bioinstitut o.p.s.
V přednášce budou představeny výsledky testování odrůd pšenice ozimé v rámci projektu BIONET.

Přehlídka vybraných meziplodin vhodných pro použití v EZ
Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko
V polní ukázce uvidíte přehlídku plodin využívaných nebo perspektivních pro pěstování jako meziplodiny v EZ- žito trsnaté, lesknici kanárskou, svazenku vratičolistou, katrán habešský, lničku setou, svazenku shloučenou, jetel alexandrijský, světlici barvířskou a hrachor setý. U parcel se dozvíte výhody a nevýhody jednotlivých druhů a zkušenosti pěstitele p. Podstavka.

Výsledky a zkušenosti z ověřování odrůd pšenice a možností regulace plevelů v polních podmínkách.
Andreas Kranzler, FiBL Rakousko – Ředitel rakouské pobočky organizace FiBL ve Vídni, která se zabývá poradenstvím a propojováním výzkumu a praxe v ekologickém zemědělství, a koordinátor rakouské sítě Bionet.
Přednáška bude zaměřena na hodnocení vlivu výsevku a ošetření vůči plevelům na výnos u odrůd pšenice v různých klimatických podmínkách. Přednáška bude tlumočena.

Přihlášky
Účast prosím potvrďte na info@bioinstitut.cz, tel: 581 115 181, nejpozději do 1. 7. 2015 Akci pro vás zajišťuje Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. ve spolupráci s Bioinstitut, o.p.s., koordinátorem ČTPEZ.

Štítky:  BIONET, bioosiva, výzkum
Souvisí s členy:  VÚP Troubsko

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect