www.ctpez.czPublikaceMetodiky › Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství

Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství

10.11.14  |    

foto
Metodika seznamuje uživatele s vhodnými způsoby pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Na základě uváděných postupů by měli ekologičtí farmáři být schopni vyprodukovat dostatečné množství osiva vybraných druhů plodin, pěstovaných jako meziplodiny, v kvalitě požadované příslušnými předpisy.

Metodika se zaměřuje zejména na zakládání porostů, jejich ošetřování během vegetace, problematiku sklizně a posklizňové úpravy osiva. Najdete zde jak obecná, tak specifická doporučení pro vybrané druhy plodin. Nedílnou součástí metodiky je také ekonomické vyhodnocení pěstování jednotlivých plodin. Mezi plodinami uváděnými v metodice jsou: Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia), hořčice bílá (Sinapis alba L.), žito trsnaté (Secale cereale L., var. multicaule Metzg.), lesknice kanárská (Phalaris canariensis L.) a světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.)

Metodika vznikla v rámci výzkumného projektu Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství (QI101C167, 2010 - 2014), jehož cílem bylo vyvinout nové postupy a metody zakládání a ochrany semenářských porostů vybraných plodin a jejich ochrany v systému ekologickém zemědělství. Na projektu se podílely OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zemědělský výzkum,spol. s r.o., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obsahu se můžete obracet přímo na Ing. Jana Pelikána CSc. z Výzkumného ústavu pícninářského Troubsko, kontakt: pelikan@vupt.cz, +420 547 138 805. Zájemci o tištěnou verzi metodiky ji mohou objednávat na sekretariátě pracoviště (pokorna@vupt.cz).

Souvisí s členy:  VÚP Troubsko

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect