www.ctpez.czPublikaceMetodiky › Nová metodika o pastevním výkrmu prasat

Nová metodika o pastevním výkrmu prasat

25.7.15  |    

foto
V rámci výstupů výzkumného projektu NAZV QI101A164, jehož jedním z cílů bylo získat poznatky o kvalitě masa národních plemen, byl testován sezónní pastevní výkrm přeštických prasat. Výsledky výzkumu, který realizoval Výzkumný ústav živočišné produkce společně s chovatelem Josefem Sklenářem, potvrdily, že sezónní pastevní výkrm může být vhodným ekonomickým řešením pro malé a středně velké chovatele tohoto extenzivního krajového plemene. Výzkum potvrdil v některých ohledech snížené ekonomické náklady i vyšší kvalitu masa.

Pro plemeno uchovávané jako genetický zdroj bez dalšího zušlechťování a s nižšími nároky byla navržena extenzivní technologie, která spočívá v uplatnění sezónního výkrmu na pastvě při zkrmování kompletních krmných směsí složených z tuzemských komponentů. Vedle dílčího snížení provozních nákladů byla prokázána také úspora nákladů na jadrná krmiva. Neméně významným bonusem je zlepšení kvality masa, které společně s welfare příznivým chovem umožňuje konečný produkt umístit na trhu jako produkt s přidanou hodnotou. Navržená technologie představuje souhrn opatření, která při správných chovatelských a marketingových praktikách mohou souhrnně znamenat celkové zlepšení ekonomických ukazatelů produkce a lepší šance na udržení tohoto jedinečného genotypu při životě.

Detailní informace o projektu můžete nalézt v metodice pro chovatele „Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete“, která je k dispozici v el. verzi zde http://www.vuzv.cz/sites/File/Aktuality/2015/Metodika_pro_chovatele_2014_Dostalova.pdf.


Souvisí s členy:  VÚŽV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect