www.ctpez.czPublikaceMetodiky › Pěstování a využití pšenice dvouzrnky v ekologickém zemědělství

Pěstování a využití pšenice dvouzrnky v ekologickém zemědělství

16.1.13  |    

foto
Dosud je tento druh pšenice v České republice opomíjen. Má ale určitý potenciál a přednosti pro pěstování v ekologickém zemědělství. Metodika je určena především ekologicky hospodařícím zemědělcům. Při své činnosti ji také mohou využít specializovaní poradci. Předpokládá se také její využití při studiu zemědělsky orientovaných oborů.
Pšenice dvouzrnka byla jednou z nejvýznaměnjších plodin po téměř 7000 let. Její pěstování dodnes přetrvalo v horských oblastech ve stedomoří, ale i jiných částech světa (Etiopie, Maroko, Jemen, Indie). V souvislosti s rozvojem ekologického zemědělství stoupá zájem o její využití také v Evropě. Přes její historický význam je současné rozšíření velmi omezené a proto také chybí přehled zásad pro její pěstování. V metodice jsou proto shrnuty charakteristické vlastnosti pšenice dvouzrnky, především ty, které ji odlišují od ostatních druhů pšenice. Navržena jsou také pěstitelská opatření pro ekologické zemědělství.
Souvisí s členy:  ČZU, JU, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect