www.ctpez.czPublikaceMetodiky › Pěstování a využití špaldy v ekologickém zemědělství

Pěstování a využití špaldy v ekologickém zemědělství

16.1.13  |    

foto
Cílem metodiky je nabídnout ekologickým zemědělcům aktuální informace o pěstování pšenice špaldy (Triticum spelta L.) s důrazem na jarní formu jako alternativu k pěstování ozimé pšenice špaldy. S pěstováním ozimé formy pšenice špaldy jsou již určité zkušenosti. Řada ekologických zemědělců by přesto měla z různých příčin též zájem o využití jarní formy tohoto druhu.
Pšenice špalda je často označována jako „stará evropská pšenice“. Díky své nenáročnosti k podmínkám prostředí je vhodná pro pěstování v horských oblastech. V současnosti jsou největší pěstitelské plochy v německy mluvících zemích (Švýcarsko, Rakousko, Německo). Pěstitelské plochy postupně v České republice narůstají (přes 2000 ha). K dispozici jsou ozimé odrůdy. V metodice jsou proto shrnuty charakteristické vlastnosti jarních forem pšenice špaldy ve srovnání s ozimými. Dále jsou popsána specifika, které ji odlišují od ostatních druhů pšenice. Navržena jsou také pěstitelská opatření pro ekologické zemědělství a popsána jakost produkce.
Souvisí s členy:  JU, ČZU, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect