www.ctpez.czPublikaceMetodiky › Produkce osiv v ekologickém zemědělství

Produkce osiv v ekologickém zemědělství

22.10.12  |   Bioinstitut  |    

foto
Vychází další nová publikace z řady Metodik pro praxi, které vydává Bioinstitut ve spolupráci s odborníky z příslušných oborů. 

Úvodem přináší informace o legislativních požadavcích kladených na odběratele i dodavatele osiv v EZ, významu dobrého zdravotního stavu osiva a mapuje současný stav trhu s bioosivy v ČR.

Další kapitoly rozdělené po skupinách plodin obsahují informace o nárocích konkrétních plodin na přírodní podmínky, půdu, živiny, předplodiny, výsev a ošetřování porostů v průběhu vegetace; přehlídkách porostů, sklizni a úpravě osiva, požadavcích na kvalitu osiva a o chorobách a škůdcích porostů i osiva.

Texty jsou doplněny přehlednými tabulkami, které shrnují zákonem požadované kvalitativní parametry osivářských porostů a osiv při uznávacím řízení.

Na tvorbě příručky spolupracovala řada odborníků z výzkumu i praxe, včetně zástupců ÚKZÚZ a kontrolních organizací ekologického zemědělství.

Publikace k náhledu ZDE

Publikaci objednávejte na adrese Bioinstitutu

Tel.: +420 581 115 181

E-mail: info@bioinstitut.cz

Distribuční poplatek 57,- Kč + poštovné + 14% DPH

Příloha:  Obsah příručky [6.6 MB, pdf]
Štítky:  metodika
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect