www.ctpez.czPublikaceMetodiky › Výběr a hodnocení genotypů jarních forem dosud málo využívaných druhů pšenice, vhodných pro udržitelné systémy hospodaření

Výběr a hodnocení genotypů jarních forem dosud málo využívaných druhů pšenice, vhodných pro udržitelné systémy hospodaření

16.1.13  |    

foto
Předložená metodika vychází z ideotypu odrůdy pro ekologické zemědělství. Jejím cílem je poskytnout objektivní kriteria pro hodnocení vhodnosti vybraných jarních forem rodu Triticum L. (jednozrnka, dvouzrnka, špalda, pšenice setá).
Vlastní metodický postup je rozdělen na tyto části: morfologické, biologické, hospodářské a jakostní znaky. U každého hodnoceného znaku uživatel nalezne kód, jméno, popis, v kombinaci s významem pro ekologické zemědělství. Na základ víceletého hodnocení odrůd bylo doplněno kriterium významu znaku pro odrůdu v ekologickém zemědělství.
Souvisí s členy:  JU, ČZU, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect