www.ctpez.czPublikaceMetodiky › Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor

Začlenění systému povrchového mulčování do technologie pěstování brambor

9.9.13  |    

foto
Předkládaná interpretace výsledků výzkumu získaných na základě víceletých polních pokusů přináší návody a zkušenosti o využití povrchového mulčování u brambor. 

Na základě dostupných informací a nynějších možností využití mulčovacích prostředků byly do pokusů vybrány alternativy, které lze bez větší problémů začlenit mezi agrotechnická opatření při pěstování brambor. A to s možností lokální aplikace (s cílem zmírnit vodní erozi, a tím i degradaci půdy) či plošné aplikace, která přináší i další významné benefity zejména do podmínek (systému hospodaření), kde je omezeno např. použití herbicidů či insekticidů. Např. v systému ekologického hospodaření pro regulaci plevelů či mandelinky bramborové, a také pro regulaci teplotních a vláhových podmínek v porostu a v půdě.

Příloha:  Metodika Mulčování brambor [726.9 kB, pdf]
Souvisí s členy:  ČZU

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect