www.ctpez.czPublikace › Nová kniha o méně rozšířených obilninách

Nová kniha o méně rozšířených obilninách

8.2.13  |    

foto
Ke konci roku 2012 byla dokončena kniha „Pěstování a využití opomíjených obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství“. Publikace, na které se podílel 
autorský kolektiv ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, University of Natural Resources and Life Sciences  ve Vídni  a Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze si klade za cíl čtenáři předložit ucelené informace o možnostech pěstování a využití opomíjených obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství.
Publikované výsledky vycházejí z řady polních experimentů, realizovaných jak v České republice, tak v Rakousku. Kniha byla vydána v českém, anglickém a německém jazyce. PDF verze je volně ke stažení pro studenty, ale i odborníky z praxe.

víceshow

Publikace ke stažení zde

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. 

Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Štítky:  rostlinná výroba
Souvisí s členy:  JU, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect