www.ctpez.czPublikace › Nově vychází kniha: Pedologie a ochrana půdy

Nově vychází kniha: Pedologie a ochrana půdy

21.11.14  |    

foto
Kniha Pedologie a ochrana půdy komplexně popisuje tuto důležitou složku životního prostředí. Zabývá se vznikem minerálního podílu, zvětrávacími typy a půdotvornými procesy, rozebírá biologické procesy v půdě, jednotlivé skupiny edafonu a půdní organickou hmotu, popsány jsou fyzikální a chemické vlastnosti půdy.
Pozornost je věnována klasifikačním systémům půd a to jak platné světové klasifikaci, tak klasifikacím používaným v poválečném období v ČR a na Slovensku. V posledních desetiletích je značně diskutovaným problémem degradace půd a její ochrana. Těmto otázkám jsou věnovány poslední kapitoly knihy. Ta je určena jak posluchačům vysokých škol, tak odborné veřejnosti.

Knihu můžete objednat e-mailem na adrese info@bioinstitut.cz za cenu 259,-Kč + poštovné. Přehled dalších publikací určených pro ekologické zemědělce naleznete na stránkách Bioinstitutu www.bioinstitut.cz.
Příloha:  Náhled knihy Pedologie a ochrana půdy [1.9 MB, pdf]
Souvisí s členy:  UPOL

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect