www.ctpez.czPublikace › Organic Vision 2030 - Vize evropského ekozemědělského hnutí do roku 2030

Organic Vision 2030 - Vize evropského ekozemědělského hnutí do roku 2030

12.9.15  |    

foto
IFOAM EU zveřejnil publikaci, která shrnuje výsledky několikaleté diskuze nad budoucím směřováním evropského ekozemědělského sektoru a nově definuje vize a cíle evropského ekozemědělského hnutí do roku 2030.
Součástí publikace je analýza aktuálního stavu, SWOT analýza a návrhy strategií, kterými by mohly být tyto vize do roku 2030 naplněny. Dokument definuje oblasti, ve kterých může v budoucnu sehrát rozvoj ekologického zemědělství významnou roli (např. klimatické změny, nedostatečné ekosystémové služby, vzrůstající populace, rozvoj nových technolgií či zajištění potravinové bezpečnosti)a uvádí již nyní existující pozitivní příklady z praxe (zajištění přístupu k půdě, systém komunitou podporovaného zemědělství, transparentnost směrem k zákazníkovi). Čtyři modely nazvané "i-food", "Phoenix", "When all goes well" a "Organic vc. Eco-Tech" popisují budoucí pozitivní a negativní možnosti vývoje EZ ve vztahu k moderním technologiím a politické stabilitě.
Vznik dokumentu inicioval IFOAM EU. Publikace je v angličtině.

Příloha:  Organic Vision for Europe 2030 [1.5 MB, pdf]
Štítky:  IFOAM

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect