www.ctpez.czPublikaceSeznam doporučených odrůd pro EZ › Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2021

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2021

21.1.21  |    

foto
Právě vychází Seznam doporučených odrůd (SDO) ječmene jarního a pšenice jarní pro ekologické zemědělství (EZ), který prezentuje výsledky odrůdového zkoušení ječmene jarního a pšenice jarní ve sklizňových letech 2017-2020. Cílem Seznamu doporučených odrůd je usnadnit orientaci v sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Odborná komise, která na zkoušení dohlíží, uděluje odrůdám doporučení:

  • předběžně doporučené - odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,
  • doporučené - odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,
  • odrůdy ostatní - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Kompletní přehled výnosových výsledků a hospodářských vlastností odrůd včetně informací o zkušebních lokalitách najdete v Seznamu doporučených odrůd pro EZ, který vydává ÚKZÚZ ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců.

Příloha:  Seznam doporučených odrůd pro EZ 2021 [4.2 MB, pdf]
Souvisí s členy:  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect