www.ctpez.czPublikace › Vize pro výzkum biopotravin a ekologického zemědělství - program do roku 2025

Vize pro výzkum biopotravin a ekologického zemědělství - program do roku 2025

30.8.12  |    

foto
Český překlad strategického dokumentu TP Organics: "Vize pro výzkum biopotravin a ekologického zemědělství - program do roku 2025".  Dokument upozorňuje na silné a slabé stránky ekologického hospodaření a produkce biopotravin, stanovuje pět globálních a evropských výzev a trendů, na něž by se výzkum biopotravin a ekologického hospodaření měl zaměřit, sdružuje do skupin strategické priority budoucího výzkumu a poukazuje na velký počet konkrétních strategických výzkumných aktivit do budoucna.

Výzkum je jedním z nejdůležitějších nástrojů dalšího rozvoje biopotravin a ekologického zemědělství. Je důležité, aby výzkumný program EU poskytl výzkumu v této oblasti
adekvátní podporu. Ekologické zemědělství a výroba biopotravin jsou inovační vzdělávací oblastí pro téma udržitelného rozvoje a tudíž jsou pro evropskou společnost obzvláště zajímavé.

víceshow
Štítky:  výzkum

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect