www.ctpez.cz › Spolupráce

Spolupráce

foto

BIONET v ČR

12.7.14  |     Národní síť pro řešení problémů a požadavků zemědělské praxe prostřednictvím poradenství, výzkumu na farmách a uplatnění výsledků výzkumu.

foto

Pokusnictví a vzdělávání v polních podmínkách

2.9.13  |    

Dvouletý projekt z evropského vzdělávacího fondu Leonardo da Vinci s názvem „On Farm Education Towards Organic Farmers“ probíhal v letech 2013 až 2015 a jeho cílem bylo zlepšit možnosti ekologických zemědělců profesně se vzdělávat prostřednictvím sítí založených na aktivitách přímo na farmách, kdy zemědělci sami ověřují řešení různých problémů prostřednictvím jednoduchých polních pokusů. 


foto

Evropský projekt ProPig

11.7.12  |     Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc se stali partnery evropského projektu ProPig, který má za cíl napomoci rozvoji ekologickým chovům prasat v Evropě. Aktivity projetu v rámci CORE Oranic II v České republice finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a ekologických dopadů chovů prasat v 8mi evropských zemích. Následně proběhne srovnání výsledů a jejich přenos do praxe.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect