www.ctpez.czSpolupráce › BIONET v ČR

BIONET v ČR

12.7.14  |    

foto
Národní síť pro řešení problémů a požadavků zemědělské praxe prostřednictvím poradenství, výzkumu na farmách a uplatnění výsledků výzkumu.

ČTPEZ zahájila v roce 2013 první pilotní projekt v rámci tzv. sítě Bionet. Cílem je vybudovat národní síť pro řešení problémů a požadavků zemědělců prostřednictvím poradenství, výzkumu na farmách a uplatnění výsledků výzkumu. Principem je vytvoření podmínek pro to, aby zemědělci mohli ověřovat řešení praktických problémů prostřednictvím jednoduchých polních pokusů.

Cíl:

 1. Budování a upevňování úzké spolupráce zemědělců, poradců, výzkumníků a nevládních organizací.
 2. Reflektovat ve výzkumu požadavky praxe a nabízet zemědělcům existující vhodná řešení.

Nástroje:

 • Pracovní skupiny – pravidelná setkání, definice problémů a jejich praktická řešení
 • Rešerše výzkumných a praktických poznatků a příprava metodik pro pokusy
 • Praktické „transferové“ pokusy díky nimž se v 1-3 letech v praxi otestují možnosti řešení konkrétních problémů
 • Semináře, exkurze, publikace

Benefity:

 • Zlepšení spolupráce mezi zemědělci 
 • Aktivita zdola
 • Napojení české sítě do mezinárodní spolupráce
 • Využití národních i mezinárodních podpor
 • Návaznost na realizované projekty (např. „Modelové a pokusné farmy“)

Struktura BIONETU

Ekologičtí zemědělci

 • Definují své potřeby (problémy)
 • Poskytují plochy pro ověřovací pokusy
 • Provádějí ověření (za spolupráce výzkumu, poradenství)

Nevládní organizace (Pro-Bio, Bioinstitut, ČTPEZ)

 • Iniciují vznik a činnost tematických skupin (dle AP EZ)
 • Vytváří jednotnou metodiku a pravidla spolupráce
 • Provádějí analýzu (rešerše dostupných řešení)
 • Vyhledávání spolupráce s dodavateli řešení (výzkumné ústavy, univerzity, poradci)
 • Propagace sítě, výsledků a výstupů projektů

Vědecko-výzkumná základna, poradenské subjekty

 • Tvorba metodiky pro ověření
 • Metodické vedení při ověřování

Ministerstvo zemědělství

 • Využití výstupů při přípravě strategických dokumentů
 • Podněty pro zaměření výzkumu
 • Zpětná vazba pro posouzení účinnosti dotační politiky

Pilotní projekt: Ozimá pšenice

Zkoušení výkonnosti a hospodářských vlastností odrůd v různých agroekologických podmínkách má pro ekologické zemědělce stejný význam jako pro konvenční zemědělce a navíc zde jsou další významné aspekty specifické pro EZ.

V ekologickém zemědělství se musí požívat ekologicky vyprodukovaná osiva, a pokud daná odrůda nebo jí podobná odrůda není k dispozici, lze na výjimku ÚKZUZ použít konvenční nemořená osiva. Tato praxe vede k tomu, že si farmáři z ekonomických důvodů volí odrůdy, které nejsou na seznamu odrůd certifikovaných pro použití v EZ (seznam vede ÚKZUZ), což je příčinou, že je domácí produkce bioosiv stále nedostatečná.

Zavedení zkoušení odrůd pro podmínky ekologického zemědělství je cílem, který obsahoval již první Akční plán rozvoje EZ, ale dosud se jej nedařilo uskutečnit. Systematické zkoušení odrůd pšenice a ječmene je od roku 1993 prováděno pouze na pokusné stanici ČZU v Uhříněvsi.

Cílem pilotního projektu Bionet je zkoušení odrůd pšenice ozimé pro pěstování v ekologickém zemědělství. V prvním kroku se testují odrůdy na výzkumných pracovištích a postupně v následujících letech také na vybraných farmách.

Odborně je ověřování zajištěno pracovišti VÚRV, v.v.i. Praha Ruzyně (lokality Ruzyně a Humpolec), ČZU Praha-Suchdol (lokalita Uhříněves), JČU ZF České Budějovice (lokalita České Budějovice) a VÚP Troubsko u Brna, s.r.o. (lokalita Troubsko).

V letech 2013-2014 jsou zkoušeny tyto odrůdy pšenice ozimé:

Sultan - poloraná odrůda, pekařská jakost kvalitní (kategorie A),

Bohemia - poloraná odrůda, pekařská jakost kvalitní (kategorie A),

Penalta - poloraná odrůda, krmná jakost (kategorie C),

Diadem - poloraná odrůda, pekařská jakost kvalitní (kategorie A),

Scaro - švýcarská odrůda vyšlechtěná pro podmínky ekologického pěstování, polopozdní odrůda, pekařská jakost elitní (kategorie E),

Ekolog - rakouská odrůda vyšlechtěná pro podmínky ekologického pěstování, poloraná, pekařská jakost elitní (kategorie E).

O mezinárodním projektu zaměřeném na pokusnictví v polních podmínkách více ZDE

Příloha:  Informační list [292.9 kB, pdf]
Mezinárodní projekt Leonardo [307.3 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect