www.ctpez.czSpolupráce › Pokusnictví a vzdělávání v polních podmínkách

Pokusnictví a vzdělávání v polních podmínkách

2.9.13  |    

foto

Dvouletý projekt z evropského vzdělávacího fondu Leonardo da Vinci s názvem „On Farm Education Towards Organic Farmers“ probíhal v letech 2013 až 2015 a jeho cílem bylo zlepšit možnosti ekologických zemědělců profesně se vzdělávat prostřednictvím sítí založených na aktivitách přímo na farmách, kdy zemědělci sami ověřují řešení různých problémů prostřednictvím jednoduchých polních pokusů. 

Leonardo Da Vinci - projekt Evropské unie, financuje profesní vzdělávání a získávání dovedností pomocí mezinárodní spolupráce. Projekt Leonardo podporuje a rozšiřuje vzdělávací politiku EU. Podpora pokrývá náklady na cestování a ubytování účastníků, kteří studují metody používané různými partnery a v různých zemích. Mezinárodní projekt „Faremní vzdělávání pro ekologické zemědělce (OFEOF)“ realizovaly čtyři instituce ze čtyř evropských zemí: Institut pro ekologické zemědělství Lucembursko (IBLA), Výzkumný ústav ekologického zemědělství (FiBL Rakousko), Bioinstitut Česká republika a Maďarský výzkumný ústav ekologického zemědělství (ÖMKi Maďarsko). Cílem bylo podělit se o vědomosti a zkušenosti za účelem zlepšování bioprodukce a posílení spolupráce mezi vědou a praxí. Hlavní aktivitou projektu bylo setkávání zemědělců, výzkumníků, NNO v rámci sektoru a sdílení praktických zkušeností. V průběhu trvání projektu se podařilo uskutečnit celkem 7 společných workshopů a exkurzí, kterých se zúčastnilo kolem stovky zájemců.  

Uskutečněné cesty do zahraničí: 

 • Lucembursko: chov krav, duben 2014 
 • Rakousko: pěstování zeleniny, červenec 2014
 • Česká Republika, vinice, srpen 2014
 • Maďarsko, pěstování brambor, září 2014 
 • Maďarsko, vinice, květen 2015
 • Lucembursko, pěstování zeleniny a socioekonomické aspekty zemědělství, červen 2015
 • Rakousko, obilniny, červen 2015

Všechny výstupy projektu najdete ke stažení zde: http://bit.ly/11fXbzn

Mezi textové výstupy projektu patří doporučení pro realizaci pokusů v polních podmínkách, informace o faremním vzdělávání v partnerských zemích. Hlavním výstupem je pak příručka Participativní faremní výzkum pro ekologické zemědělce, která popisuje základní aspekty participativního faremního výzkumu, představuje literaturu na téma tradičních výzkumných metod, ale i faremních pokusných metod, jež kombinují vědu, vzdělávání a síťování. Obsahuje rovněž informace o tom, jak úspěšně plánovat a začínat s participativními činnostmi a jak si vybrat ty správné partnery pro zdařilý projekt. Příručka je k dispozici v elektronické podobě v českém a anglickém jazyce.

Pro koho byl projekt určen:

zemědělci, poradci, pracovníci NNO, výzkumníci 

Partneři projektu:

 • ČTPEZ - koordinátor projektu
 • ÖMKi - Maďarsko
 • IBLA - Lucembursko
 • FiBL -  Rakousko

Doba trvání projektu: 8/2013-7/2015

eu_flag_llp_cs-01-resize.jpg

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Štítky:  projekty

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect