www.ctpez.czV a IDemonstrační farmy › JAVORNÍK - CZ s.r.o.

JAVORNÍK - CZ s.r.o.

Demonstrační farma JAVORNÍK - CZ s.r.o.

V seznamu demostračních farem od roku 2018

Stručný obsah projektu

Podnik vznikl jako nástupnická organizace Družstva vlastníků JAVORNÍK. Od roku 1991 začínala organizace s ekologickým hospodařením, v rostlinné výrobě. Nyní je už mnoho let celou výměrou zařazená v režimu ekologického zemědělství


  • Má rostlinnou i živočišnou produkci
  • Kromě zemědělské prvovýroby realizuje i zpracování produktů – má např. faremní mlékárnu s pestrou bio produkcí, pekárnu, pálenici i faremní prodejnu
  • Realizuje rovněž řadu let projekty na podporu ekologické stability krajiny a rozvoj krajinného rázu
  • Má i zkušenosti s aktivitami zaměřenými na osvětu a vzdělávání odborné i široké veřejnosti v ekologickém zemědělství (např. exkurze, dny otevřených dveří aj.)
  • Ekofarma je nositelem titulu Nejlepší sedlák svazu PRO-BIO za rok 2016 a nejlepší zemědělec roku ve Zlínském kraji
  • Výrobky ekofarmy získaly několik významných cenění (např. Česká biopotravina, Perla Zlínska)
  • Součástí firmy je i vlastní jídelna s kuchyní, penzion a relaxační centrum, rozvíjí se agroturistika

Členové, organizace:

Ing. Josef Tománek (jednatel společnosti)

Ing. Milan Drgáč

Kontakty:

fojtik@javor-st.cz

Stránky farmy

foto

Vyšlo v Zemědělci: Ekologické demonstrační farmy

22.8.18  |     Protierozní způsoby hospodaření se v současné době stávají klíčovým tématem pro zemědělce a v souvislosti s ochranou vody v krajině i pro celou veřejnost. Ministerstvo zemědělství proto, v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, podporuje cesty vedoucí k udržitelnému nakládání s přírodními zdroji i skrze podporu činnosti Demonstračních farem.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect