www.ctpez.czVýzkum a inovaceProjekty EIP-AGRI › Biofarma Sasov - projekt separace lístků a stonků leguminóz

Biofarma Sasov - projekt separace lístků a stonků leguminóz

31.12.18  |    

Doba realizace: 2017 - 2019

Stručný obsah projektu

Projekt „Separace lístků a stonků leguminóz“ vznikl na základě potřeby farmy v Sasově u Jihlavy zajistit z vlastních zdrojů dostatečné množství proteinových krmiv pro ekologický chov prasat. Cíl projektu však daleko přesahuje potřeby jedné biofarmy, neboť reflektuje celkovou situaci na poli proteinových krmiv v Evropě. Na rozdíl od konvenčních chovů, kde jsou dnes základem proteinové složky extrahované šroty (převážně sójové, řepkové a slunečnicové) s doplňkem syntetických aminokyselin, nejsou v ekologickém systému tyto komponenty povoleny. Výzkum i praxe se v tomto ohledu soustředí na čeleď bobovité (Fabaceae), která představuje třetí největší čeleď kvetoucích rostlin. Projekt využívá poznatků z předchozích výzkumů a předkládá řešení, které spočívá v novém pojetí separace listů z píce leguminóz s využitím odpadního tepla bioplynové stanice. Oddělením listů od stonků vznikne koncentrované proteinové krmivo s vyšší nutriční hodnotou, které je z hlediska kvality méně citlivé na stárnutí porostu na poli. Řešení projektového záměru probíhá na principu úzké spolupráce členů tzv. operační skupiny, ve které je zapojena Biofarma Sasov, Výzkumný ústav živočišné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze. Další subjekty pak představuje například Bioinstitut, o.p.s. nebo PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.

 

Členové, organizace, financování

Národní projekt, finacován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)

Broker Ing. Tomáš Klejzar

Ing. Anne Dostálová (VÚŽV), doc. Ing. Josef Hakl, PhD. (ČZU Praha), Josef Sklenář (Biofarma Sasov)

Kontakty: tomas.klejzar@volny.cz

Stránky projektu

Stránky biofarmy Sasov

Štítky:  Biofarma Sasov
Souvisí s členy:  ČZU, Bioinstitut, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, VÚŽV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect