www.ctpez.czVýzkum a inovace › TP Organics

TP Organics

TP Organics je evropská technologická platforma pro výzkum v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství. Podporuje vědecký výzkum a inovace v ekologických a agroekologických přístupech, které přispívají k dlouhodobě udržitelným zemědělským a potravinovým systémům.
Identifikuje výzkumné potřeby ekologického a agroekologického sektoru a definuje výzkumné priority, které předává tvůrcům politik v Evropě i mimo ni. Informuje své členy o možnostech financování výzkumu a inovací a podporuje výměnu znalostí mezi zemědělci, firmami výzkumnými pracovníky.

ČTPEZ je členem TP Organics.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect