www.ctpez.czVýzkum a inovace › Výzkumné projekty

Výzkumné projekty

V České republice se tématem ekologického zemědělství na vědecké úrovni zabývají týmy z výzkumných ústavů i vysokých škol, často ve spolupráci s kolegy ze zahraničí. Výzkumníci spolupracují s pěstiteli, chovateli i výrobci biopotravin. Zaměřují se například na zvýšení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství prostřednictvím šlechtění nových odrůd, uplatněním minoritních plodin ve výživě apod..

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect