www.ctpez.czVýzkum a inovace › Horizon 2020- výzva 2016/2017: Příležitost pro výzkum v oblasti ekologického zemědělství

Horizon 2020- výzva 2016/2017: Příležitost pro výzkum v oblasti ekologického zemědělství

6.10.15  |    

foto
Předběžný Pracovní program (2016/2017), který bude v nejbližších dnech schválen Evropskou komisí, slibuje rozsáhlé příležitosti pro výzkum zaměřený na ekologické zemědělství a biopotraviny. Dvě výzvy Horizon 2020, které mají být vyhlášeny v období 2016/2017 s celkovou sumou 28 mil. €, jsou přímo cíleny na výzkum v oblasti ekologického zemědělství.

Jedná se konkrétně o výzvy i) SFS-07-2016-2017 Organic Breeding – Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors a ii) SFS-08 -2017 Organic Inputs – Contentious inputs in organic farming. Dalších 16 výzev s celkovou hodnotou 174 mil. € navíc explicitně zmiňuje, že EZ a/nebo biopotraviny by měly být v projektových návrzích zohledněny. Z této částky je 30 mil. € vyčleněno na pilotní projekty velkého rozsahu se zaměřením na téma precizního hospodaření (precise farming) a využití mobilních aplikací v zemědělství.
Shrnutí možností čerpání financí pro výzkum EZ v období 2016/2017 zde.

V rámci Follow-up ERA-Net CORE Organic (SFS-19- ERA-Net COFUND. A-2016) je alokováno 5 mil. € na pokračování jeho aktivit. Ty se zaměřují zejména na koordinaci mezinárodních výzkumných projektů a přípravu a vedení odborných konsorcií s cílem zlepšit spolupráci mezi dílčími národními výzkumnými aktivitami. Předpokládaný termín další výzvy CORE Organic je konec roku 2016/ začátek 2017. Účast v projektech CORE Organic je podmíněna členstvím země v CORE Organic a finanční spoluúčastí členského státu na daném výzkumu. V rámci současného programu CORE Organic Plus probíhá 11 mezinárodních výzkumných projektů s aktuální problematikou EZ.
Díky svému členství v programu CORE Organic II v letech 2010 až 2013 se Česká republika mohla zúčastnit mezinárodních projektů ProPIG (VÚŽV), AuthenticFOOD (VŠCHT) a SafeOrganic (VÚVeL).  ČR bohužel v současné době členem CORE Organic není.
Více o CORE Organic zde.

V termínu 24. – 26. 10. pořádá Evropská komise k tomuto tématu tzv. informační týden. Setkání, které se koná v Bruselu, má v prvním dni na programu workshop ke spolupráci mezi subjekty spolupracujícími na jednom projektu, druhý den bude zaměřen na detailní vysvětlení obsahu jednotlivých výzev a poslední den je věnován vyhledávání potenciálních partnerů k výzkumu.
Více o Info week on Societal Challenge 2 work programme 2016-2017 zde.

Zdroj: IFOAM EU Newsletter no 83.

Štítky:  IFOAM, výzkum, TP Organics
Souvisí s členy:  VŠCHT, VÚŽV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect