www.ctpez.cz › Zemědělec by neměl vyjet na pole bez rýče

Zemědělec by neměl vyjet na pole bez rýče

10.10.16  |    

foto
Znát kvalitu své půdy je základní předpoklad kvalitního hospodaření. Získat jednoduše základní informace o jejím stavu je možné tzv. rýčovou metodou. Návod, jak na to, můžete nově shlédnout v patnáctiminutovém video tutorialu na youtube kanálu Bioinstitutu.

V názorném instruktážním videu z dílny švýcarského výzkumného ústavu FiBL se můžete naučit hodnotit půdu pomocí několika krátkých testů. V tutorialu zjistíte, jak postupovat při zjišťování kvality půdy rýčovou metodou - od odběru vzorku pomocí rýče, přes posouzení vrstev půdy, její barvy a vůně; prstovou zkoušku k hodnocení textury a struktury; určení obsahu vápníku; sledování růstu kořenů až po zkoušku shozem.

Video je výborným výukovým materiálem pro všechny zemědělce se zájmem o aplikaci šetrných postupů na orné půdě. Informace mohou ocenit nejen ekologičtí a konvenční zemědělci, ale také KPZ komunity, zahrádkáři či příznivci permakulturního zemědělství.

Nový tutorial je dalším z řady praktických instruktážních filmů zaměřených na environmentálně šetrné agrotechniky, které nově připravuje švýcarský výzkumný ústav FiBL, pro Českou republiku ve spolupráci s Bioinstitut o.p.s. Vybraná videa doplněná českými titulky můžete shlédnout na youtube kanálu Bioinstitut Olomouc. V nabídce zde najdete dokumenty s tématikou zemědělské mechanizace umožňující redukované zpracování půdy, videa o půdě a jejím významu pro člověka či záznamy přednášek významných evropských představitelů z oblasti ekologického zemědělství (např. prof. Urs Niggli - srovnání ekologického a konvenčního zemědělství či Martin Ott - chov krav v EZ).

Všechny filmy jsou opatřeny českými titulky, které je před sledováním možné spustit ve funkci „nastavení“ v pravém dolním rohu videa. Více na www.bioinstitut.cz

Další informace o tom, jak pečovat o kvalitu půdy, najdete například zde

Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect