www.ctpez.cz › Publikace

Publikace

Publikace

Více najdete též v sekci Metodiky.
foto

Vychází Ročenka 2013 Ekologické zemědělství v ČR

20.1.15  |     Elektronicky vychází ročenka ekologického zemědělství, která shrnuje statistické informace o ekologickém zemědělství v České republice za rok 2013. Ročenka i tentokrát vychází dvojjazyčně.

foto

Nově vychází kniha: Pedologie a ochrana půdy

21.11.14  |     Kniha Pedologie a ochrana půdy komplexně popisuje tuto důležitou složku životního prostředí. Zabývá se vznikem minerálního podílu, zvětrávacími typy a půdotvornými procesy, rozebírá biologické procesy v půdě, jednotlivé skupiny edafonu a půdní organickou hmotu, popsány jsou fyzikální a chemické vlastnosti půdy.

foto

Kniha Organic agriculture towards sustainability

16.10.14  |     Kniha Organic agriculture towards sustainability, kterou vydalo nakladatelství Intech, se v širokém tématickém záběru věnuje ekologickému zemědělství a jeho přínosům k ekologické udržitelnosti. Kniha shrnuje výsledky aktuálních vědeckých výzkumů a v jedenácti samostatných kapitolách se zabývá významem ekologického zemědělství a jeho vztahu k udržitelnosti agroekosystémů a sociálních komunit, srovnáním dopadů ekologického a konvenčního zemědělství na životní prostředí, ekologickou rostlinnou produkcí či ochranou rostlin v ekologickém zemědělství. 

foto

Kurs: Produkce bioplynu na ekologických farmách

8.10.14  |     Nabídka on-line kurzu se zaměřením na získávání know-how o technických, ekonomických a environmentálních aspektech produkce bioplynu na ekofarmách

foto

Vyšlo v Zemědělci: Nové publikace o ekologickém zemědělství

9.4.14  |     V týdeníku Zemědělec jsme informovali o dvou nových publikacích, které vydali naši členové - certifikovaná metodika "Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství" a praktická příručka "Základy půdní úrodnosti. Utváření vztahu k půdě".

foto

Vychází Ročenka 2012 Ekologické zemědělství v ČR

26.3.14  |     Elektronicky vychází ročenka ekologického zemědělství, která shrnuje statistické informace o ekologickém zemědělství v České republice za rok 2012. Ročenka i tentokrát vychází dvojjazyčně.

foto

Není půda jako půda, některá je zdravá

22.2.14  |     Právě vychází další z praktických příruček, které pro ekologické zemědělce pravidelně vydává Bioinstitut, tentokrát zaměřená na metody šetrné péče o zemědělskou půdu.

foto

Chov prasat v ekologickém zemědělství

3.7.13  |     Ekologičtí zemědělci v Evropě vyvinuli nejrůznější systémy ustájení prasat podle dostupnosti pozemků, půdních vlastností, klimatu, místních zvyklostí a národních pravidel pro ekologické zemědělství. Tento průvodce přináší přehled obvyklých systémů ustájení prasat v ekologickém zemědělství. Vypočítává výhody a nevýhody různých systémů a poskytuje zemědělcům příslušná doporučení pro péči o zdraví zvířat.

foto

Akční plán ekologického zemědělství

20.3.13  |    
Strategickým dokumentem rozvoje ekologického zemědělství v ČR je „Akční plán rozvoje EZ “, na jehož přípravě a následné realizaci se v ČR
podílejí všichni hlavní aktéři sektoru EZ vč. nevládních organizací, ekozemědělců a obchodníků s biopotravinami, univerzit a výzkumných ústavů, organizací na ochranu zvířat a životního prostředí. Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015 je již druhým vládním dokumentem tohoto typu a byl přijat vládou dne 14. prosince 2010 pod č. j. 1227/10. 

foto

Nová kniha o méně rozšířených obilninách

8.2.13  |    
Ke konci roku 2012 byla dokončena kniha „Pěstování a využití opomíjených obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství“. Publikace, na které se podílel 
autorský kolektiv ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, University of Natural Resources and Life Sciences  ve Vídni  a Výzkumného 
ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze si klade za cíl čtenáři předložit ucelené informace o možnostech pěstování a využití opomíjených obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství.

foto

Vychází Ročenka 2011 Ekologické zemědělství v ČR

17.12.12  |     Elektronicky i v tištěné verzi vychází ročenka ekologického zemědělství, která shrnuje statistické informace o ekologickém zemědělství v České republice za rok 2011. Ročenka tentokráte vychází dvojjazyčně a v rozšířené verzi - najdete v ní také statistiku za rok 2010, která doposud nebyla publikována.

foto

Vize pro výzkum biopotravin a ekologického zemědělství - program do roku 2025

30.8.12  |     Český překlad strategického dokumentu TP Organics: "Vize pro výzkum biopotravin a ekologického zemědělství - program do roku 2025".  Dokument upozorňuje na silné a slabé stránky ekologického hospodaření a produkce biopotravin, stanovuje pět globálních a evropských výzev a trendů, na něž by se výzkum biopotravin a ekologického hospodaření měl zaměřit, sdružuje do skupin strategické priority budoucího výzkumu a poukazuje na velký počet konkrétních strategických výzkumných aktivit do budoucna.

foto

Ekologické zemědělství bez mýtů

30.1.12  |     V letošním roce se stále častěji začaly objevovat mediální útoky proti biopotravinám. Trend přízně médií se obrátil, dříve pozitivně vnímaný obor byl letos v médiích prezentován převážně negativně.
Vyvrácení těch nejčastěji opakovaných mýtů bylo sepsáno ve srozumitelné podobě a v souvislostech v této publikaci.


foto

Sborník: 3. mezinárodní věděcká konference ekologického zemědělství

1.12.11  |     Dvoudenní 3. mezinárodní vědecká konference ekologického zemědělství, která se konala 14. a 15. listopadu 2011 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze Suchdole, se zaměřila na prezentaci aktuálních poznatků vědy a výzkumu v oblasti ekologického zemědělství pro region střední a východní Evropy. Konference navázala na tradici předchozích vědeckých konferencí, pořádaných Bioinstitutem, o.p.s., v Lednici na Moravě v letech 2008 a 2009. Konferenci uspořádala na půdě České zemědělské univerzity v Praze Česká technologická platforma ekologického zemědělství ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Felicius, pod odbornou záštitou IFOAM EU Group.

« | 1 | 2

Vyhledávání na Organic Eprints, otevřené mezinárodní databázi publikací a projektů v oboru ekologického zemědělství.

Více možností na www.orgprints.org
O databázi Organic Eprints
více show

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect