www.ctpez.cz › Články

Články

foto

Vyšlo v Zemědělci: Nové publikace o ekologickém zemědělství

9.4.14  |     V týdeníku Zemědělec jsme informovali o dvou nových publikacích, které vydali naši členové - certifikovaná metodika "Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství" a praktická příručka "Základy půdní úrodnosti. Utváření vztahu k půdě".

foto

EkoSeedForum 2014: 150 účastníků z 21 zemí diskutovalo v Poznani o ekologickém šlechtění a bioosivech

7.4.14  |    

Hlavním cílem EkoSeedForum - Evropské konference o bioosivech, ekologickém šlechtění a agrobiodiversitě, která se konala 20.-22. 3. v polské Poznani, byla podpora rozvoje nezávislého šlechtění a produkce osiv ve střední a východní Evropě. Účast150 účastníků z 19 zemí výrazně překonala očekávání organizátorů a potvrdila vzrůstající zájem o tuto problematiku.


foto

Produkce osiv obilovin v ekologickém zemědělství

30.3.14  |    

Certifikovaná metodika „Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství“, kterou vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, v.v.i., ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, nabízí detailní rozbor legislativy vztahující se k produkci a užívání certifikovaného bioosiva a nastiňuje problematiku jeho užívání v České republice.


foto

Vyšlo v Zemědělci: Chystá se nové evropské nařízení o ekologickém zemědělství. Bude vítanou změnou?

18.3.14  |     V březnu zveřejní Evropská komise legislativní návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství, který reaguje na aktuální situaci v ekozemědělském sektoru.Návrh bude obsahovat řadu zpřísnění ve vztahu kprodukci biopotravin, systému kontrol a dovozu ze třetích zemí. Stávající nařízení Rady (ES) 834/2007 by mělo být nahrazeno v roce 2016.

foto

Není půda jako půda, některá je zdravá

22.2.14  |     Právě vychází další z praktických příruček, které pro ekologické zemědělce pravidelně vydává Bioinstitut, tentokrát zaměřená na metody šetrné péče o zemědělskou půdu.

foto

Vyšlo v Zemědělci: Jsou rodinné farmy v Čechách zázrak?

21.2.14  |     V době, kdy naše politická garnitura vyzývá k návratu velkovýroben a podpoře velkých agrárních podniků, vyhlásila OSN rok 2014 Rokem rodinných farem. Znamená to pro nás něco? Pokusíme-li se zjistit, kolik u nás rodinných farem vůbec je a jaký mají hospodářský význam, ukáže se, že pro českou administrativu pojem rodinná farma prakticky neexistuje. Přesto většině z nás připadá jaksi samozřejmý.

foto

Vyšlo v Zemědělci: Spolupráce ekofarem s výzkumnými ústavy se vyplácí

17.2.14  |     V České republice se ekologické zemědělství často spojuje s představou prvorepublikového hospodaření „našich prababiček“, v lepším případě se pak považuje za marginální formu hospodaření, vhodnou pro zajištění údržby travních porostů v horských a podhorských oblastech. Ve většině vyspělých zemí ovšem ekologické zemědělství působí jako inovační lídr v oblasti moderního udržitelného hospodaření. Z výsledků původně ekozemědělsky zaměřených výzkumů těží dnes už řada běžně rozšířených agrotechnik a postupů i v jiných zemědělských systémech.

foto

Vyšlo v Zemědělci: Krajina - příležitost pro zemědělce

25.11.13  |     Biodiverzita krajiny, voda v krajině, revitalizace říční sítě, potřeba informací o krajině... Několik pojmů, které se již od osmdesátých let dvacátého století objevují v kritice moderního zemědělství v České republice. Bohužel, často zůstává u proklamací, nevysvětlených a pro uživatele zemědělské půdy někdy i těžko srozumitelných pojmů, za kterými si neumí představit konkrétní opatření na vlastní nebo pronajaté zemědělské půdě. Všechny tyto pojmy ovšem mají úzkou souvislost.

foto

Plevele v ekologickém zemědělství

25.10.13  |     Plevele jsou specifickou skupinou rostlin, kterou příroda sama nevytvářela. Jejich vznik je spojen s činností člověka – zemědělce. Jejich původ můžeme odvodit od „pionýrských“ rostlin. Ty se vyskytují v počátečním stadiu rostlinné sukcese. Právě podmínky tohoto stadia jsou velmi podobné podmínkám panujícím na orné půdě. Část druhů se tedy přizpůsobila podmínkám opakované kultivace půdy a staly se z nich polní plevele.

foto

Vyšlo v Zemědělci: Nové požadavky na kontrolu ekologického zemědělství v EU

2.8.13  |    

Bioinstitut ve spolupráci s ÚKZÚZ a výzkumným ústavem FiBL projekt „Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)“, jehož obsahem vás zde chceme seznámit.


foto

Vyšlo v Zemědělci: Pěstování pšenice špaldy v ekologickém zemědělství

19.7.13  |    

Pšenice špalda je v naší oblasti již poměrně známou plodinou. Čeští zemědělci za uplynulých dvacet let již získali určité zkušenosti s jejím pěstováním (ozimé formy). Diskutována je však také otázka možností využití jarních forem tohoto druhu, především z důvodu náhrady poškozených podzimních výsevů. 


foto

Vyšlo v Zemědělci: Opomíjené obilniny a pseudoobilniny v ekologickém zemědělství

19.7.13  |    

Ekologičtí zemědělci hospodařící na orné půdě mají často kromě pěstování běžných druhů kulturních rostlin, také zájem o využití opomíjených plodin, jako jsou pluchaté pšenice (jednozrnka, dvouzrnka a špalda), některé další obilniny (nahý oves a ječmen) a nebo pseudoobilniny (pohanka apod.).


foto

Vyšlo v Zemědělci: Polní dny nabíté zajímavostmi

25.6.13  |     Jaro bylo bohaté nejen na srážky, ale i na sdílení zkušeností. Na různých místech České republiky se mohli nejen zemědělci v rámci tzv. polních dnů seznámit s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti ekologického zemědělství (EZ). Témata byla pestrá – od odrůd vhodných pro tento způsob hospodaření přes produkci a ekonomiku bioosiv až například po vliv bylin na plísně a bakterie.

foto

Sady pro ovoce, ne pro dotace

17.6.13  |     V druhé polovině dubna uspořádal Bioinstitut, o.p.s. seminář pro ekologické ovocnáře ve východočeských Dětenicích. Díky dlouhodobé spolupráci se švýcarských výzkumným ústavem FiBL oslovil ke spolupráci jednoho z jeho odborníků - Andrease Häseliho, který v průběhu tří dnů prezentoval zkušenosti jak z dlouholetého výzkumu, tak ze své vlastní poradenské praxe.

foto

Na polním dnu v Bozeticích se sešli zájemci o množitelské porosty

28.5.13  |     Ani deštivé počasí neodradilo zájemce o množitelské porosty a na polním dnu v Bozeticích se sešla téměř 25 členná skupina. Zde najdete prezentace a fotografie z polního dne na Ekofarme Bozetice.

foto

Vyšlo v Zemědělci: Možnosti uplatnění systému povrchového mulčování u brambor

9.4.13  |    

V současné době je pěstování brambor u řady podniků čím dál častěji okrajovou záležitostí (a to i na Vysočině). I přesto se snažíme nacházet, ověřovat a prezentovat postupy, které by postavení této komodity upevnily. Hledáme alternativy, neboť současný stav vede ke snižování ploch, produkce, a tím i soběstačnosti u této plodiny. 


foto

Biopotraviny mají stabilní místo v nákupním košíku

2.4.13  |    

Průzkum firmy KPMG z 26. 3. 2013 potvrzuje, že biopotraviny mají stabilní pozici v nákupních košících českých spotřebitelů. Skupina, která nakupuje biopotraviny se nemění i navzdory zdražování potravin. Dokonce vzrostla skupina, která si biopotraviny občas koupí jako doplněk do svého jídelníčku.


foto

Vyšlo v Zemědělci: Debaty o GMO neutichají

20.3.13  |    

Zákazem kukuřice MON 810 (US firma Monsanto) a brambor Amflora (německá firma BASF) Polsko 2. ledna letošního roku připojilo k šesti Evropským zemím (Rakousko, SRN, Francie, Řecko, Maďarsko a Lucembursko), zakazujícím na svém území pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin. Aktuálně je Polsko české spotřebitelské veřejnosti prezentováno jako nezodpovědný producent a vývozce pochybných až nebezpečných potravin, proto by ji mohla překvapit skutečnost, že polským úřadům leží na srdci rizika spojovaná s transgenními plodinami.


foto

Vyšlo v Zemědělci: Pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

20.3.13  |    

Pěstování luskovino-obilních směsek může přispět k rozvoji schopnosti samozásobení krmivy na ekologických farmách. Touto cestou mohou ekofarmy snížit svou závislost na dovozu biokrmiv ze zahraničí, což může zlepšit jejich ekonomickou situaci. 


foto

Vyšlo v Zemědělci: Místo, kde se zelenině daří bez dotací

20.3.13  |    

Obec Ředhošť najdete na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, v mírně zvlněné krajině mezi Libochovicemi a Slaným. Ve všední den se ničím neliší od okolních vesnic – klidné, příjemné místo v zemědělském kraji. To se však dramaticky mění o víkendech, kdy se tu konají pravidelné trhy. Zeptejte se kohokoliv od Kladna po Litoměřice, každý vám poví, že co jste jinde nesehnali, seženete v Ředhošti. Koupíte tu zeleninu, čerstvé jitrnice, náhradní díly na traktor, nebo třeba historický mlýnek na mouku. Jednou týdně se do Ředhoště hrnou davy. Poněkud stranou tohoto zájmu jsou dva mladí lidé, kteří by na trzích také měli co nabídnout, ale přesto jezdí prodávat jinam.


foto

Vyšlo v Zemědělci: Komunitou podporované zemědělství v ČR

20.3.13  |    

Komunitou podporované zemědělství představuje jeden z nových přístupů k distribuci potravin a rozvoji drobného zemědělství, který v řadě zemí již téměř 20 let pomáhá malým sedlákům vytvářet síť spotřebitelů, kteří jim pomohou překonávat existenční problémy, odolávat nepředvídatelným výkyvům globálních trhů a snižovat jejich závislost na veřejných zdrojích financování. Spotřebitelům na druhou stranu přináší kvalitní místní často bio produkci a především úzký kontakt s hospodáři, zemědělstvím a přístup k tomu jak a kde jejich potraviny vznikají, a tak možnost toto vše aktivně ovlivnit. Neméně důležitá je také skutečnost, že jedním z jeho dopadů je i zmenšování propasti mezi městem a venkovem. 


foto

Polsko bez geneticky modifikovaných plodin

11.1.13  |     2. ledna přijala polská vláda dvě nařízení k zákonu o osivech, která znamenají zákaz pěstování dvou geneticky modifikovaných plodin: kukuřice MON 810 firmy Monsanto a brambory Amflora německé firmy BASF. 

foto

Mák setý v ekologickém zemědělství

30.10.12  |    

Přes značnou kulinářskou oblibu a mimořádný zájem trhu, doznaly plochy máku setého v ČR meziročně pokles o více než 42 % a dostaly se tak na úroveň let 2002-2003. Strmý pád ploch konvenčně pěstovaného máku ovšem vynikne, srovnáme-li konečný výsledek s rokem, kdy plochy máku kulminovaly, pokles z 69,6 tis. ha (2008) na 18,3 tis. ha (téměř o 74 %) je ovšem nebývalý. Bohužel, v ekologickém zemědělství zůstává mák marginální plodinou.


foto

Vyšlo v Zemědělci: První český chmel v kvalitě bio

29.10.12  |     Historie organického pěstování chmele ve světě začala v polovině 80. let minulého století v Bavorsku. V roce 2011 se organickému pěstování chmele věnovalo 55 farem v 10 zemích světa. Obdělávají celkem 187 ha chmelnic s roční produkcí 240 t certifikovaného biochmele. Ke konci roku 2011 bylo v ČR evidováno 10,6 ha chmelnic obdělávaných v ekologickém režimu u čtyř pěstitelských subjektů. Český biochmel představuje nadějný marketingový potenciál tohoto tržního segmentu piv.

foto

Vyšlo v Zemědělci: Na pomoc ekologickému chovu prasat

29.10.12  |    

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc se stali partnery evropského projektu ProPig, který má za cíl napomoci rozvoji ekologickým chovům prasat v Evropě. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a ekologických dopadů chovů prasat v osmi evropských zemích.


foto

Slušná porce (nebio) demagogie

25.10.12  |     Reakce Ing. Hutaře a Ing. Urbana na další z řady článků profesora Jaroslava Petra. "Již delší dobu nás bloger Jaroslav Petr (JaroslavPetr.bigbloger.lidovky.cz) zásobuje svými protiekologickými článečky, nad kterými by šlo jen mávnout rukou, kdyby je tu a tam nepřebírala nějaká média, jak například LN nebo MF Dnes. Navíc se nám stále plní mailová schránka, jak nám jeho texty s úsměškem nebo nevolí přeposílají naši známí a čekají, jak budeme reagovat."

foto

ENOAT - podklady pro výuku

20.9.12  |     Před nedávnem proběhlo ve Francii setkání členů sítě učitelů ekologického zemědělství ENOAT  (European Network of Organic Agriculture Teachers). Ing. Perla Kuchtová, Ph.D. z Katedry rostlinné výroby FAPPZ ČZU na setkání získala řadu zajímavých dokumentů např. o tom jak se ve kterých školách vyučuje, o jednotlivých oborech a o vzdělávacích programech v EZ. Všechny podklady naleznete ke stažení zde.

foto

Studie porovnává bezpečnost a přínosy bio a konvenčních potravin

11.9.12  |    

Nově publikovaná studie hledá odpověď na otázku, zda jsou biopotraviny bezpečnější a zdravější než konveční. Přináší několik pro biopotraviny pozitivních závěrů, přesto celkově vyznívá spíše rezervovaně. Je nutno připomenout, že hledání odpovědi na to, které potraviny jsou zdravější, je velmi komplexní a ani tato studie nepodává komplexní pohled na problematiku. Přinášíme proto dále do diskuse vyjádření odbornice na zdravotní prevenci a výživu Mgr. Margit Slimákové, Ph.D.


foto

Biopotraviny obsahují éčka… ano!

24.8.12  |     České republice se aktuálně ke zpracování potravin používá celkem cca 320 látek, které byly pro jednoduchost a záruku, že jsou bezpečné označeny písmenem E a číselným kódem. Dnes éčka považujeme často za nebezpečí a ohrožení našeho zdraví a tak bychom je ve „zdravých“ biopotravinách nečekali.

foto

Vyšlo v Zemědělci: Biopotraviny, biomed a pesticidy

9.7.12  |     Čas od času se v médiích objeví zpráva varující spotřebitele, že biopotraviny obsahují rezidua pesticidů, jak je to možné, když biopotraviny mají být „ekologicky čisté“, co dělá kontrola apod. Loni to byla interpretace výsledků kontroly biopotravin v tržní síti, kterou zveřejnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Letos dTest publikoval výsledky analýzy 17 vzorků medů odebraných z tržní sítě, z toho tři byly biomedy. Výsledky odhalily, kromě několika falšovaných medů, že dva biomedy obsahují rezidua pesticidů a v televizním klipu moderátor spotřebitele před těmito biomedy varoval a teatrálně je odhodil jako podvodný šmejd.

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | »

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect